Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ІМЕННИК

УРОК 28 Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників

Тема уроку. Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників

Мета: удосконалювати вміння учнів розрізняти іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників; навчити дітей влучно вживати іменники в мовленні; розкривати багатство української мови.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

І. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Засвоєння написання слова портрет.

✵ Виконання завдання.

— До якої частини мови належать виділені слова? Прокоментуйте лексичне значення цих слів. Які прикметники зв’язані з ними? Які слова є антонімами?

Маленька праця краща за велике безділля.

Краще розумна догана, ніж дурна похвала.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 101 (с. 50 підручника).

2. Виконання вправи 102 (с. 50 підручника).

Додаткові завдання: • Прочитайте вірш О. Сенатович «Базіка». • Знайдіть у ньому слова, якими можна доповнити синонімічний ряд іменника базіка. (Торохтій, Пустомеля, Патякало, Балакуха, Галалай). • Укажіть фразеологізм, близький за значенням до висловлювання теревені правив. (Язиком дошки тесав).

3. Ознайомлення з правилом (с. 50 підручника).

4. Виконання вправи 103 (с. 50-51 підручника).

✵ Робота над усвідомленням змісту прочитаного.

— Про який центр учнівської молоді розповідається у творі? Хто такі юннати? Які експонати побачили діти в музеї? У якому значенні вжито виділені іменники?

— Поясніть лексичне значення слів експонат, екскурсовод.

Додаткові завдання до тексту: • Поясніть правопис власної назви, подвоєння в слові юннати. • Знайдіть у тексті іменники, ужиті в множині, змініть форму числа, визначте рід. • Укажіть, яке слово є узагальнюючим у реченні з однорідними членами.

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 104 (с. 51 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити