Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ІМЕННИК

УРОК 29 Рід іменників

Тема уроку. Рід іменників

Мета: удосконалювати вміння учнів визначати рід іменників; закріплювати навички виокремлювати закінчення іменників у початковій формі, визначати кінцевий приголосний основи; виховувати акуратність, працелюбність, відповідальність за доручену справу.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

І. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Засвоєння написання слова щогодини.

✵ Виконання завдання.

— Замініть словосполучення одним словом, запишіть утворені прислівники кожного дня, кожного вечора, кожного ранку, кожної години. (Щодня, щовечора, щоранку, щогодини).

— Поставте питання до слів щоранку, щиро. Визначте рід і число іменників сонечко, дива, осінь, робота, чарівниця.

— Відгадайте загадку, доберіть споріднене слово до відгадки. Виділіть іменники, визначте їх рід.

Розклад добре знаю я І домашні завдання.

На сторіночках — оцінки Кожного шкільного дня! (Щоденник).

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Слово вчителя.

— Рід має реальне значення тільки відносно назв осіб (робітник — робітниця) та якоюсь мірою — відносно назв тварин (баран — вівця). Що до назв неістот, то рід має лише граматичне значення.

Іменники бувають чоловічого, жіночого та середнього роду. Рід іменників визначаємо, співвідносячи їх із займенниками він, вона, воно або поєднуючи з цей, ця, це: цей степ (він), цей собака (він), ця путь (вона), ця адреса (вона), це листя (воно).

2. Виконання вправи 105 (с. 51-52 підручника).

✵ Робота над усвідомленням змісту прочитаного.

— Про яку незвичайну родину розповідається у творі? Чому цю сім’ю називають найхитрішою? Поясніть лексичне значення фразеологізму вийти сухим. Яким було житло родини Ларсонів?

Додаткові завдання до тексту: • Знайдіть у тексті синонім до слова талант. • Випишіть споріднені слова. (Лисенята, лисяча; найхитріша, хитра, хитрощів). Розберіть за будовою іменник лисенята. • Зробіть звуковий аналіз слів з апострофом.

3. Виконання вправи 106 (с. 52 підручника).

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 107 (с. 52 підручника).

— Про що розповідається в тексті? Які іграшки можна знайти на полицях шафи?

Додаткові завдання до тексту: • Поясніть уживання двокрапки в реченнях з однорідними членами. З якою інтонацією потрібно їх читати? • Знайдіть у тексті споріднені слова, синоніми. • Розберіть за будовою слово мешканці.

V. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 108 (с. 52 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити