Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ІМЕННИК

УРОК 33 Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменників

Тема уроку. Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменників

Мета: закріплювати набуті знання про відмінювання іменників; учити дітей визначати відмінок іменника в словосполученні та реченні; розвивати вміння визначати закінчення іменників; виховувати культуру писемного мовлення.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

— Спишіть речення, виділіть іменники, визначте, у формі якого відмінка їх ужито.

Алгоритм визначення відмінка іменника:

— визначте граматичну основу речення;

— установіть зв’язок слів у реченні;

— знайдіть іменники;

— визначте, яким членом речення є іменник;

— установіть початкову форму;

— поставте питання, виділіть закінчення, з’ясуйте відмінок.

Земля сніжком покрита молодим.

На вечір, кажуть, морозець прихопить.

Валує з димаря вишневий дим.

Бабуся сушняком вишневим топить.

С. Жук

Додаткові завдання до тексту: • Укажіть споріднені слова. • Доберіть перевірні слова до слів із ненаголошеними голосними е, и. Доцільно прокоментувати хід визначення відмінка іменників.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

— Запишіть речення, змінивши форму іменників у дужках так, щоб слова в реченні були зв’язані між собою.

Ніжні сходи (озимина) сховалися під пухкою (ковдра). Зимовий ліс насолоджується казковою (тиша). Вечір заколисував дуби та ялинки колисковою (пісня).

Виконуючи завдання, діти доходять до висновку: щоб правильно написати відмінкові закінчення іменників, потрібно знати, у формі якого відмінка вони вжиті в реченні, особливості написання закінчень.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 118 (с. 56 підручника).

— Визначте рід кожного іменника. Виділіть закінчення, підкресліть літеру, яка позначає кінцевий звук основи.

2. Виконання вправи 119 (с. 57 підручника).

Учитель. У формі родового відмінка однини іменники твердої групи мають закінчення -и, м’якої та мішаної групи —і.

В орудному відмінку однини іменники твердої групи мають закінчення -ою, м’якої та мішаної групи — -ею.

— Прочитайте текст, знайдіть у ньому іменники жіночого роду. Визначте, у формі якого відмінка вони вжиті, виділіть закінчення.

Слово — найточніший взірець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського характеру. Уміти користуватися ним — велике мистецтво. Словом можна створити красу душі, а можна й спотворити її. Толе оволодівайте цим взірцем так, щоб із-під ваших рук виходила тільки краса (За В. Сухомлинським).

3. Виконання вправи 120 (с. 57-58 підручника).

✵ Робота над усвідомленням змісту прочитаного.

— Прочитайте, якою була снігова баба, коли її зліпили діти. Знайдіть у тексті слова, які допомагають уявити хурделицю як живу істоту.

Додаткові завдання до тексту: • Доберіть синоніми до слова хурделиця. • Знайдіть у творі споріднені слова. • Випишіть із 5 речень словосполучення прикметник + іменник, поставте питання від головного слова до залежного.

IV. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 121 (с. 58 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити