Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ІМЕННИК

УРОК 37 Закінчення іменників чоловічого роду на -ар, -яр у родовому й орудному відмінках однини

Тема уроку. Закінчення іменників чоловічого роду на -ар, -яр у родовому й орудному відмінках однини

Мета: ознайомити учнів з особливостями написання закінчень іменників чоловічого роду з основою на -ар, -яр у родовому й орудному відмінках однини; навчити правильно вживати відмінкові форми іменників, користуватися словниками; виховувати повагу до людей праці.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

І. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Засвоєння написання слів — назв професій.

— Відгадайте загадки, напишіть відгадки, виділіть закінчення та основу. Визначте подібне в цих словах.

1. Одяг в мене дуже гарний,

Бо пошив його ... (дизайнер).

2. Уміє кіски заплітати

І з волоссям чаклувати.

Гарно стригти має дар.

Як він зветься? (Перукар).

3. Знають, як бронхіт здолати,

Чим простуди проганяти.

І в нічній прийдуть порі

До людини... (лікарі).

4. Відвезе усюди нас,

Тисне вчасно гальма й газ.

Для доріг він хлопець свій!

За кермом сидить — ... (шофер).

5. Слоненяті чи качаті,

Котеняті чи курчаті

Дасть пігулку чи відвар

Друг тварин — ... (ветеринар).

Матеріал для слухання-аудіювання

— Напишіть речення, знайдіть і виділіть у них слова, подібні до слів-відгадок. (Іменник ставимо в початкову форму).

1. Дизайнер — мрійник, чарівник і майстер,

Уява в нього кольорова, як фломастер.

2. Режисери монтажу —

Майстри кадру, я скажу,—

Із записаних касет

Створять відеосюжет.

Результатом виконання цих завдань є висновок: в іменниках чоловічого роду з нульовим закінченням кінцевий приголосний основи — [p].

Ігрове завдання

Учитель пропонує дітям картки із записаними на них закінченнями -ою, -ею, -єю, -ом, -ем, -єм.

— У формі якого відмінка іменники мають такі закінчення?

Дітям потрібно об’єднати ці закінчення в групи: чоловічий і жіночий рід; тверда, м’яка та мішана групи.

Коментоване письмо

Спишіть речення, визначте та поясніть, яке закінчення потрібно вжити замість крапок; напишіть речення під диктовку, прокоментуйте написання іменників у формі орудного відмінка однини.

Вода з водою зійдеться, а чоловік з чоловіком. Дивиться лисицею, а думає вовком. Іде на комара з крючком а на вовка — із швайкою. Моя хата небом крита, землею підбита, вітром загороджена. За морем тепліше, а вдома миліше. І заєць має домівку, хоч під кущем.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 134 (с. 63 підручника).

Діти мають виконати завдання вправи, користуючись таблицею, зробити висновок і звірити його з правилом на с. 63.

2. Виконання вправи 135 (с. 64 підручника).

Завдання вправи варто виконати з коментуванням. Доцільно запропонувати дітям попрацювати в парах і порівняти результати роботи, а також повернутися до назв професій, які учні записали на початку уроку.

3. Виконання вправи 136 (с. 64 підручника).

✵ Робота над усвідомленням змісту прочитаного.

— Поясніть лексичне значення слів, що називають професії, користуючись орфографічним словником. (Доцільно порівняти слова муляр, маляр). Що має збудувати тесляр? Поміркуйте, з якою порою року можна пов’язати роботу тесляра. Як називається дія, яку виконує муляр? Що саме він мурує, для чого? Як називають майстра, який вставляє скло у вікна?

Додаткові завдання до тексту: • Знайдіть у тексті синоніми до слова житло. • Виділіть у 1 реченні словосполучення прикметник + іменник, поставте питання від іменника до прикметника. Визначте, у формі якого відмінка вжито в цьому реченні іменники. (Доцільно показати дітям: якщо до члена речення можна поставити питання де?, то й можна спитати у (на) чому?, ідеться про місцевий відмінок.) • Провідміняйте іменник хижка, простежте за чергуванням приголосних звуків. • Знайдіть у тексті слова із суфіксом -еньк-, поставте до них питання.

IV. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 137 (с. 64 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити