Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

МОВА І МОВЛЕННЯ

УРОК 2 Розвиток мови. Застарілі й нові слова

Тема уроку. Розвиток мови. Застарілі й нові слова

Мета: ознайомити учнів з історією розвитку мови та словами, походження яких сягає давнини, і новими, що з’являються в нашій мові; розвивати навички визначати нові та застарілі слова в усному та писемному мовленні; збагачувати словниковий запас школярів шляхом уведення в їхній лексичний запас малознайомих слів; виховувати почуття поваги до історичної спадщини українського народу.

Обладнання: тлумачний словник.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єднань іс, то,рі, ія, cт, op.

— Пропишіть рядок слова історія.

— Поясніть його значення. (Один із учнів після відповідей однокласників, користуючись тлумачним словником, зачитує точне визначення цього слова).

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Чи знаєте ви історію української мови, походження слів, якими ми користуємося в усному та писемному мовленні?

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 5 (с. 6 -7 підручника).

✵ Бесіда за змістом тексту.

— Які з нових слів ви використовуєте у власному мовленні? Про які слова лише чули чи читали? Пригадайте, у яких ситуаціях чи творах траплялися вам застарілі слова, подані в тексті. Зверніть увагу на слово аеродром. Поясніть його значення та запам’ятайте написання.

Додаткові завдання до тексту: • Складіть одне речення з новим словом, що зазначається в тексті, і одне — із застарілим. Запишіть їх, визначте головні члени речення. Пригадайте, за якими особливостями їх визначаємо.

2. Виконання вправи 6 (с. 7-8 підручника).

Словникова робота

Віче — зібрання громадян для оголошення чи обговорення чогось.

Мовний аналіз текстів: • Визначте стиль кожного тексту. • Поясніть написання слів зелено-мідний, найдавніший. • Поясніть уживання великої букви в текстах. Поясніть написання слів із префіксами. • Поясніть чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів двох текстів. (Зберігся — берегти, Київ — Києва). • Відшукайте в текстах спільнокореневі слова.

Додаткові завдання до текстів: • Доберіть синоніми до слів мапа, будинок, калатали, скликали, слобода, віче та запишіть їх парами. • Зробіть звуко-буквений аналіз слів видніється, спостерігають,

Княжу. • Запишіть слова — назви подарунків з першого тексту в алфавітному порядку.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів,

✵ Виконання вправи 7 (с. 8 підручника).

V. Підсумок уроку.

— Які із застарілих слів ви запам’ятали? Назвіть нові слова, які нещодавно поповнили словникову скарбничку української мови.

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 8 (с, 8 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити