Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ІМЕННИК

УРОК 39 Відмінювання іменників середнього роду в однині

Тема уроку. Відмінювання іменників середнього роду в однині

Мета: навчати школярів правильному написанню закінчень іменників середнього роду в однині, визначати відмінкові закінчення; активізувати словник учнів; виховувати акуратність, бережливе ставлення до природи.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Самостійна робота

Завдання 1

— Прочитайте словосполучення іменників. Виберіть із кожної пари більш милозвучну. Запишіть, виділіть закінчення.

Лікарю Костюченку — лікареві Костюченку, учителю Дмитру Вікторовичу — учителеві Дмитру Вікторовичу, перекладачу Міняйлу — перекладачеві Міняйлу, бухгалтеру Сердюку — бухгалтерові Сердюку.

Завдання 2

— Спишіть прислів’я. Поставте іменники в дужках у відповідній формі. Визначте відмінок виділених іменників.

Чути в хаті дочку, як зозулю в (садочок). Дурному (син) і батькове багатство не в поміч. І на нашому (двір) сонце засвітить. Добре було при (дід): щодня рибка до (обід).

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Слово вчителя.

У давальному відмінку однини іменники II відміни середнього роду зазвичай мають закінчення -у (-ю): вікну, місту, життю, знанню. Однак у назвах істот на -к(о) і в деяких інших іменниках буває закінчення -ові, -еві: дитятку й дитяткові, лошатку та лошаткові, серцю й серцеві, сонцю та сонцеві.

У місцевому відмінку однини іменники II відміни середнього роду зазвичай мають закінчення -і: у вікні, місті, селі, полі, житі, обличчі, оці, вусі, молоці, прізвищі, подвір’ї.

Однак більшість іменників на -к(о) мають переважно закінчення -у. у війську, ліжку, пальтечку, на лошатку, телятку.

Закінчення -у з’являється й тоді, коли іменник ужито з прийменником по: по селу (по селі), місту, полю. Закінчення -ові можуть мати назви малих істот: на лошаткові, теляткові.

1. Виконання вправи 142 (с. 66 підручника).

✵ Робота з таблицею. Відмінювання іменників за зразком.

2. Виконання вправи 143 (с. 66 підручника).

Після виконання завдань діти мають записати відновлений текст. Учитель скеровує роботу учнів на усвідомлення змісту твору та сприймання засобів художньої виразності. Можна прочитати текст із кожним словом групи та порівняти варіанти.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 144 (с. 66 підручника).

V. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 145 (с. 67 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити