Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ІМЕННИК

УРОК 44 Чергування кореневих звуків [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний

Тема уроку. Чергування кореневих звуків [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний

Мета: ознайомити учнів із чергуванням [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду; формувати вміння визначати відмінки іменників, чергування голосних у початковій формі та в непрямому відмінку на основі спостережень під час виконання практичних завдань.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Самостійна робота

— Спишіть прислів’я та приказки. Поставте іменники в дужках у формі орудного відмінка однини, прокоментуйте написання.

Зло закінчується (прикрість), доброта — (радість). Під (скромність) золото криється. (Наполегливість) гору можна розрубати. Золото в болото впаде, та (мідь) не стане.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 158 (с. 72 підручника).

✵ Робота в групах. Спостереження за чергуванням, коментування. Висновки звіряємо із змістом правила на с. 72 підручника.

2. Виконання вправи 159 (с. 72 підручника).

— Розтлумачте значення слова піжмурки.

Додаткові завдання до тексту: • Прочитайте спонукальне речення. • Визначте у 2 реченні граматичну основу, установіть зв’язок слів. • Прокоментуйте особливості іменника дітвора. Провідміняйте це слово (усно).

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 160 (с. 72-73 підручника).

— Прочитайте описи. Який із них можна назвати пейзажем, який — портретом? Які прикметники використовує автор для того, щоб описати кольори моря, волосся капітана? Доведіть, що капітан був кремезним, користуючись описом із твору.

Додаткові завдання до тексту: • Прокоментуйте правопис складних прикметників. • Випишіть з першого абзацу іменники у формі множини, утворіть і запишіть форму однини. • Знайдіть у тексті слова, у яких при відмінюванні відбувається чергування приголосних звуків. (Дорога, на березі, руки). • Поставте іменники: ніч в О. в.; волосся, сорочка, дорога в Д. в., М. в.; плече в Р. в., Д. в., О. в.

V. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 161 (с. 73 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити