Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ІМЕННИК

УРОК 45 Відмінювання іменників у множині

Тема уроку. Відмінювання іменників у множині

Мета: показати учням особливості відмінювання іменників у множині; учити визначати відмінки іменників, ужитих у множині; виховувати любов і повагу до рідних і близьких людей.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Самостійна робота (завдання на вибір учителя)

Завдання 1

— Спишіть прислів’я, розкриваючи дужки, виділіть закінчення змінених слів.

Не змагайся з (вітер), не женися за (тінь). Не хвались мудрий (мудрість), а сильний (сила). За (лінь) іде хвороба.

Завдання 2

— Випишіть із кожного рядка, «зайве» слово через риску запишіть ці слова у формі орудного відмінка. З одним із «зайвих» слів складіть і запишіть два речення так, щоб в одному це слово слугувало підметом, в іншому — другорядним членом речення.

Тінь, лінь, радість.

Деталь, мідь, мужність.

Честь, шерсть, піч.

Любов, подорож, вість.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Коментоване письмо

Учитель обирає обсяг тексту та спосіб роботи: диктант, списування.

— Прочитайте текст, визначте відмінок іменників, виділіть закінчення.

Як бджілка знаходить квітку конвалії

Вилетіла з вулика бджілка. Літає над пасікою та прислухається. Чує, десь далеко-далеко дзвенять голосні дзвіночки. Летить бджілка на музику дзвіночків. Прилітає до лісу. А то дзвонять квіти конвалії. Кожна квітка — маленький срібний дзвіночок. У середині — золотий молоточок. Б’є молоточок по сріблу — лунає дзвін — аж до пасіки лине. Ото так конвалія кличе бджілку. Прилітає бджілка, збирає з квітки пилок та й каже:

— Дякую, квіточко...

А квітка мовчить. Вона лише зніяковіло опускає голівку.

— Знайдіть у тексті іменники, ужиті у формі множини, випишіть їх, провідміняйте.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 162 (с. 73-74 підручника).

✵ Робота в групах. Спостереження за зміною закінчень іменників. Відповіді на запитання вправи. Зіставлення висновків, зроблених учнями, із змістом правила на с. 74 підручника.

2. Виконання вправи 163 (с. 74 підручника).

✵ Відмінювання іменників у множині за зразком таблиці з вправи 162.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 164 (с. 74 підручника).

— Уставте слова з довідки, прочитайте текст, узгодьте закінчення іменників. Прочитайте речення, у яких описується зимовий вечір. Як виглядав букет хлопчика порівняно з погодою? Розкажіть, що відбувалося на залізничній станції. Кого зустрічав хлопчик? Чи можна знайти в тексті висловлювання, які передають почуття хлопчика? Прокоментуйте змінювання закінчень іменників і вживання прийменників у непрямих відмінках.

Додаткові завдання до тексту: • Поясніть написання префіксів.

✵ Знайдіть складне речення, підкресліть у ньому граматичні основи.

✵ Установіть зв’язок слів у 4 реченні.

V. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 165 (с. 74-75 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити