Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ПРИКМЕТНИК

УРОК 47 Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні

Тема уроку. Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні

Мета: дати можливість учням дослідити, для чого слугують прикметники в мовленні; повторити вивчене в 2- 3 класах про прикметник як частину мови; виховувати інтерес до українських народних традицій, національного одягу.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Робота з картками

— Спишіть речення, уставте пропущені слова. Визначте, до якої частини мови вони належать.

Настала... зима. Засипала землю ... снігом. Дерева та кущі одягли ... кожушки. Виблискує під ... світлом ... сніжок.

Довідка: холодний, сріблястий, сніговий, місячний, пухнастий.

Учитель може запропонувати дітям слова для довідки або дати можливість дібрати потрібні прикметники самостійно.

«Мозковий штурм»

— Пригадайте, що вам відомо про прикметники.

У процесі обговорення відповіді дітей потрібно згрупувати та скласти таблицю (див. нижче). До таблиці необхідно повертатися протягом роботи над темою.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

Додатковий матеріал для вчителя

Прикметник

✵ частина мови;

✵ означає ознаку (прикмету) предмета;

✵ відповідає на питання який? чий?

Який?

Чий?

зелений

Лесин

сумний

Тарасів

синій

батьків

колючий

доньчин

серйозний

материне

Прикметники змінюються

за відмінками

за числами


однина

множина (-і)

В однині за родами

чоловічий

жіночий

середній

який?

яка?

яке?

-ий, -ій

-а, -я

-е, -є

Початкова форма — називний відмінок однини чоловічого роду

Прикметник завжди стоїть у формі того ж роду, числа та відмінка, що й іменник, з яким він зв’язаний

1. Виконання вправи 170 (с. 77 підручника).

✵ Робота над усвідомленням змісту прочитаного.

— Хто є героями вірша? Прочитайте слова з пестливим значенням. Чому автор уживає їх у тексті? Якою за характером ви побачили завірюху? Які епітети використовує поетеса для того, щоб описати завірюху?

✵ Сприймання змісту правила (с. 77 підручника).

Додаткові завдання до тексту: • Знайдіть іменники у формі кличного відмінка. • Доберіть синоніми до слова завірюха. • Зробіть звуковий аналіз слів з апострофом, знаком м’якшення. (Учитель повинен прокоментувати правопис складного прикметника).

2. Виконання вправи 171 (с. 78 підручника).

✵ Робота над усвідомленням змісту прочитаного.

— Визначте, яка роль прикметників із довідки.

Додаткові завдання до тексту: • Поставте в початкову форму іменники, ужиті у формі множини. • Установіть зв’язок слів у 7 реченні.

Результатом виконання завдань вправи має стати висновок про роль прикметників у мовленні.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 172 (с. 78-79 підручника).

— Які слова допомогли вам більш детально уявити предмети, описані автором? Випишіть словосполучення іменник + прикметник, поставте питання, визначте рід, відмінок прикметника. Зверніть увагу на форму та синтаксичну роль прикметника.

Додаткові завдання до тексту: • Знайдіть у тексті іменники сувій, знахідка та пов’язані з ними прикметники. Поставте питання. Поясніть, чому прикметники мають різні закінчення. • Доберіть синоніми до слова старовинний.

V. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 173 (с. 79 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити