Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

МОВА І МОВЛЕННЯ

УРОК 3 Культура мовлення та спілкування

Тема уроку. Культура мовлення та спілкування

Мета: учити школярів культури мовлення та спілкування; удосконалювати вміння вживати в усному мовленні засоби спілкування; розвивати навички будувати змістовне висловлювання власної думки, аргументуючи її; збагачувати словниковий запас учнів; формувати поняття «ефективне спілкування»; виховувати почуття поваги до співрозмовника.

Обладнання: картки із зазначенням ситуацій, орфографічний словник.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єднань пі, кл, сп, ку, ння, іл, ва, слова спілкування.

— Пропишіть рядок цього слова.

II. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 9 (с. 9 підручника).

✵ Бесіда за змістом тексту.

— Що називають суржиком? Чому виникає явище мішаної мови? Висловте свою думку, аргументуючи її. Що ви порадите людям, які використовують суржик?

Мовний аналіз тексту: • Знайдіть у тексті слова, які утворилися префіксальним способом. • Назвіть пари слів: суржик і відповідна літературна назва. • Відшукайте в тексті слова, написання яких перевіряється за орфографічним словником. • Визначте слово, у якому відбувається чергування голосних звуків у корені слова. (Ніс — переносиця). • Розберіть за будовою сгіільнокореневі слова.

Додаткові завдання до тексту: • Зробіть звуко-буквений аналіз слів (диференційовано): олія, стосуються, перенісся,рослинні. • Доберіть і запишіть до слова рослинні спільнокореневі. Розберіть їх за будовою.

2. Виконання вправи 10 (с. 9—10 підручника).

✵ Бесіда за змістом тексту.

— У які ситуації ми можемо потрапляти під час спілкування? Що пропонують правила мовленнєвого етикету? Що може образити людину під час спілкування? Які слова ми можемо використати в разі відмови? Навіщо дотримуватися правил спілкування в мережі Інтернет, адже там ви не бачите співрозмовника? Яке ви справите враження на співрозмовника, дотримуючись правил мовленнєвого етикету?

Додаткові завдання до тексту: • Випишіть із тексту в колонки слова вибачення, відмови, прийняття запрошення. • Дотримуючись правил ефективного спілкування, створіть мовленнєву ситуацію, у якій ви маєте попросити вибачення й водночас запросити вашого співрозмовника, з яким щойно був конфлікт, на прогулянку в парк.

3. Опрацювання рубрики «Спілкуймося красно!» (с. 9 підручника).

— Прочитайте речення, подані в рубриці. Запам’ятайте, які слова та вислови ми можемо вживати в мовленні, коли дякуємо за щось.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 11 (с. 10 підручника).

2. Робота в парах або групах.

Відтворення ситуацій за завданнями на картках (учні самостіно обирають ситуацію).

1. Пригостити товариша морозивом. Товариш дякує. 2. Пригостити товариша морозивом. Товариш відмовляється, бо нещодавно одужав після застуди. 3. Ви випадково зачепили речі однокласника, які розсипалися на підлогу. Ваша бесіда з однокласником.

Учні спочатку обговорюють ситуації, а потім відтворюють їх.

V. Підсумок уроку.

— Чи легко дібрати слова, спілкуючись один з одним? Чи стали в нагоді вам поради авторів підручника щодо використання слів подяки, вибачення в спілкуванні? Чи користуєтеся ви ними у своєму мовленні? Як ви думаєте, якщо будете вживати під час спілкування такі слова, чи зміниться ставлення до вас?

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 12 (с. 10 підручника).

Додатковий матеріал для вчителя

Ефективне спілкування — спілкування, у результаті якого співрозмовники чують один одного й отримують бажане від розмови: позитивний настрій, висловлення власної думки та бажання бути почутим.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити