Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ПРИКМЕТНИК

УРОК 50 Уживання прикметників у художніх і науково-популярних текстах

Тема уроку. Уживання прикметників у художніх і науково-популярних текстах

Мета: закріпити знання учнів про художні й науково-популярні тексти, роль прикметників у таких текстах; розвивати вміння добирати відповідні прикметники; виховувати інтерес до науки астрономії, любов до природи.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Самостійна робота

Завдання 1

— Прочитайте прислів’я та спишіть, уставляючи замість крапок антоніми до виділених слів. Поясніть, коли так говорять.

Маленька праця краща за ... безділля Ранні пташки росу п’ють, а... сльози ллють.

Руки білі, а сумління ....

— Яку роль відіграють антоніми в прислів’ях? До яких частин мови належать ужиті антоніми?

Завдання 2

— Доберіть і запишіть до кожного прикметника, поданого в словосполученні, відповідний антонім. При потребі скористайтеся довідкою.

1. Легкий мішок — легке завдання. 2. Гаряча вода — гаряча вдача. 3. Порожня голова — порожня бочка. 4. М’який хліб — м’який характер.

Довідка. 1. Важкий, складне. 2. Холодна, спокійна. 3. Розумна, повна. 4. Черствий, твердий.

— У яких словосполученнях прикметники вжито в прямому значенні, а в яких — у переносному? Повторіть вивчене про науково-популярний і художній текст: ознаки, особливості.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 179 (с. 81 підручника).

✵ Робота над усвідомленням змісту прочитаного.

— Визначте, який текст є більш емоційним. Яка інформація з першого тексту виявилася для вас новою? Про що ви захотіли дізнатися більше?

Додаткові завдання до тексту: • Прокоментуйте правопис префіксів. • Випишіть з останнього речення слова з пестливим значенням, розберіть їх за будовою, доберіть споріднені. • Знайдіть у першому тексті слова, споріднені до слова промінь, розберіть іменник за будовою, поясніть подвоєння подовженого м’якого приголосного.

2. Виконання вправи 180 (с. 82 підручника).

✵ Робота над усвідомленням змісту прочитаного.

— Про яку роботу ночі розповідається в тексті? Які слова допомагають уявити ніч як живу істоту?

Учитель. Слово утомлена, хоч і відповідає на питання яка?, не є прикметником, це дієприкметник, який ми вчитимемо пізніше.

Додаткове завдання до тексту: • Установіть зв’язок слів у реченні з однорідними членами, визначте відмінок іменників.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 181 (с. 82 підручника).

IV. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 182 (с. 82 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити