Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ПРИКМЕТНИК

УРОК 52 Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Відмінкові закінчення прикметників з основою на твердий приголосний

Тема уроку. Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Відмінкові закінчення прикметників з основою на твердий приголосний

Мета: ознайомити учнів із відмінюванням прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині; спостерігати за відмінковими закінченнями прикметників з основою на твердий приголосний; виховувати пізнавальний інтерес, любов до природи.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

І. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Навчальний диктант

— Знайдіть у тексті прикметники, визначте їх рід, поставте питання. Виділіть закінчення прикметників, визначте відмінок іменників, з якими зв’язані прикметники.

Топтання рясту

З давніх-давен існував в Україні звичай топтати ряст. Як тільки на південних схилах лісових пагорбів сходив сніг і між безлистими ліщинами розстелявся фіолетовий килим рясту, наші предки збиралися в ці місця для здійснення народного обряду. Він так і називався — «Топтання рясту». Діти й дорослі з жартами й співами топтали босоніж першоквітне зело.

Уважалося, що квітучий ряст дарує людині здоров’я, додає сили (За Є. Шморгуном).

Словникова робота

Зело — зелень.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Робота з реченням

— Запишіть речення, змініть форму прикметників у дужках так, щоб установити зв’язок слів у реченні. Виділіть закінчення прикметників, поясніть, чому вони змінилися.

(Яскравий, сонячний) промінням зігріті (стрункий) берізки стоять, мов (зачарований), у (казковий) царстві. (Яскравим сонячним промінням зігріті стрункі берізки стоять, мов зачаровані, у казковому царстві).

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 187 (с. 85 підручника).

✵ Робота в групах. Спостереження за подібністю відмінкових закінчень прикметників чоловічого та середнього роду. У процесі відмінювання необхідно промовляти питання. Зіставлення висновків із змістом правила на с. 85 підручника. Ознайомлення з поняттям початкова форма прикметника.

2. Виконання вправи 188 (с. 85-86 підручника).

Додаткові завдання: • Напишіть речення, доберіть прикметники до слова усмішка. • Утворіть прикметники, споріднені до слів свято, сонечко, запишіть їх у початковій формі.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 189 (с. 86 підручника).

— Назви яких птахів згадуються у творі? Які епітети та метафори використовує автор для того, щоб опис нічних Карпат був більш яскравим? Прочитайте речення про вітер. Які висловлювання створюють образ живої істоти? Що з описаного у творі можна побачити, а що почути? Усно змініть форму прикметників. Прокоментуйте алгоритм визначення відмінка прикметника в сполученні з іменником.

Додаткові завдання до тексту: • Складіть схему речень із підметами пугач, сова, синиця (па вибір, за варіантами). • Прокоментуйте правопис власних назв. • Випишіть слова з буквосполученнями -ере-, -еле-, доберіть до них перевірні.

V. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 190 (с. 86 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити