Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ПРИКМЕТНИК

УРОК 53 Відмінювання прикметників з основою на м’який приголосний в однині та множині

Тема уроку. Відмінювання прикметників з основою на м’який приголосний в однині та множині

Мета: формувати в учнів уміння відмінювати прикметники в сполученні з іменниками в однині та множині; спостерігати за відмінковими закінченнями прикметників з основою на м’який приголосний.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Самостійна робота

— Відновіть деформовані речення, запишіть їх у зошити. Установіть зв’язок слів, визначте відмінок прикметника в сполученні з іменником.

Морозець, по стовбури, дерева, товстий, постукує, колючий. (По товстих стовбурах дерев постукує колючий морозець). Із зірки, у небо, темний, ніч, високий, зимовий, розсипала, намисто, загадковий, яскравий. (У темному високому небі зимова ніч розсипала намисто із загадкових яскравих зірок).

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Робота з картками

— Прочитайте слова. Визначте, до якої частини мови вони належать. У якій формі подано слова? За якою ознакою їх об’єднано у дві групи?

Білий, блакитний, теплий, ніжний; синій, вечірній, літній, житній. Висновок. Основа прикметників першої групи закінчується на твердий приголосний звук, другої — на м’який. Завдання уроку: дослідити, як змінюються за відмінками прикметники з основою на м’який приголосний.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 191 (с. 87 підручника).

✵ Робота в групах. Дослідження на основі завдань вправи. Діти повинні пояснити, чому в родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках перед закінченням пишемо знак м’якшення. Зіставлення висновків із змістом правила на с. 87 підручника.

2. Виконання вправи 192 (с. 87 підручника).

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 193 (с. 87-88 підручника).

— Про що розповідається в тексті? Доведіть словами з твору, що сніжинки різноманітні за формою та розміром. Яких форм набувають сніжинки? Уставте пропущені закінчення прикметників із коментуванням, промовляючи питання й форму прикметника. Визначте граматичну основу в останньому реченні, правильно поставте питання. (У формі (чого?якій?) зірочки (якої?) правильної;у формі (чого? якій?) квітки (якої?) дивовижної). Визначте форму відмінка сполучення прикметника з іменником.

Додаткові завдання до тексту: • Прокоментуйте написання прикладок сніжинки-крихітки, сніжинки-велетні. • Підкресліть головні та другорядні члени в першому реченні. • Укажіть ступені порівняння прикметника. (Складний, складніший). • Поставте іменники радість, рідкість, більшість у формі орудного відмінка однини.

V. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 194 (с. 88 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити