Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ТЕКСТ

УРОК 4 Тема, основна думка і заголовок тексту

Тема уроку. Тема, основна думка і заголовок тексту

Мета: повторити з учнями особливості визначення теми й основної думки тексту; удосконалювати вміння добирати заголовок до тексту; розвивати усне та писемне мовлення школярів і збагачувати їхній словниковий запас; формувати уявлення про те, що текст не завжди має заголовок, але обов’язковими є тема й основна думка; виховувати естетичне почуття.

Обладнання: ілюстрації із зображенням осені та фасадів театрів України.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єднань те, еа, тр, слова театр.

— Пропишіть рядок цього слова.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Пригадаймо ознаки тексту. З яких частин він складається? Що ми називаємо темою й основною думкою тексту?

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 13 (с. 11 підручника).

✵ Бесіда за змістом тексту.

— Хто є героїнею твору? Чому дівчинка не впізнала побаченого? Яким було сонце восени? Що дівчинка робила в парку?

Мовний аналіз тексту: • Який стиль поданого тексту? Пригадайте ознаки кожного стилю. • Які речення за метою висловлювання переважають у тексті? • Поясніть уживання розділового знака в останньому реченні. • Поясніть написання дієслова з часткою не. • Назвіть слова, що вказують на колір. До якої частини мови вони належать? • Поясніть написання слова з великої букви. Наведіть ще 3 -5 прикладів, що пояснюються тим самим правилом. • Назвіть слова, написання яких потрібно перевіряти, дібравши перевірне слово.

✵ Які засоби художньої виразності використав автор у тексті? (Епітети, уособлення — осінь розмалювала, листочки закружляли). • Відшукайте в тексті складні прикметники. Чому їх називають складними?

Додаткові завдання до тексту: • Доберіть до слова листочки спільнокореневі слова та розберіть їх за будовою. • Виконайте синтаксичний розбір речень (диференційовано): початковий рівень — Удень Оля пішла до парку; середній рівень — Осінь розмалювала його всіма барвами; достатній рівень — Сонце за вікном не світило так яскраво; високий рівень — Уранці Оля виглянула у вікно й не впізнала побаче

ного. • Зробіть звуко-буквений аналіз слів (за вибором учнів): яскраво, вальсі, осінь.

2. Виконання вправи 14 (с. 11-12 підручника).

✵ Бесіда за змістом тексту.

— За якими ознаками описане можна назвати текстом? Що найбільше любили люди з містечка, зазначеного в тексті?

— Перегляньте ілюстрації із зображенням фасадів театрів України.

Додаткові завдання до тексту: • Виконайте синтаксичний розбір речень (диференційовано): початковий рівень — 2 речення; середній рівень — 3 речення; достатній рівень — 4 речення; високий рівень — 5 речень. • Зробіть звуко-буквений аналіз слів омріяний, прем’єра. • Доберіть і запишіть синоніми до слова ішли.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 15 (с. 12 підручника).

V. Підсумок уроку.

— Чи є основна думка та тема в коленому тексті? Що називають основною думкою тексту? Чи буде порушенням літературних і мовних норм те, що текст не матиме заголовка?

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 16 (с. 12 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити