Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ПРИКМЕТНИК

УРОК 59 Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному та місцевому відмінках

Тема уроку. Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному та місцевому відмінках

Мета: навчати школярів правильно вимовляти та вживати закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному та місцевому відмінках; формувати орфоепічні вміння; виховувати естетичні почуття, культуру писемного мовлення.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

І. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Самостійна робота

Завдання 1

— Доберіть до кожного іменника за зразком такі прикметники з довідки, які всебічно характеризували б його. У яких прикметниках перед закінченням потрібно писати знак м’якшення?

Зразок. Казка давня, вечірня, народна, повчальна, улюблена. Паляниця, гай, мандрівка, м’яч, планета.

Довідка: житня, запашна, духмяна, свіжа, здобна; осінній, зелений, березовий, великий; давня, цікава, фантастична, далека; футбольний, гумовий, іграшковий, дитячий; сусідня, таємнича, мальовнича, блакитна.

Завдання 2

— Запишіть прикметники у дві колонки, відповідно до того, чи потрібно писати в них перед закінченням знак м’якшення при відмінюванні.

Широкий, дружній, торішній, блакитний, добрий, братній, чуйний, уранішній.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання завдання.

— Доберіть прикметники до слів конвалія, ромашка, шипшина. (Конвалія ніжна, ромашка тендітна, шипшина колюча). Визначте їх рід, виділіть закінчення та основу.

2. Виконання вправи 212 (с. 95 підручника).

— Запишіть сполучення іменника та прикметника (на вибір) у давальному та місцевому відмінках. На які питання відповідають іменники, прикметники у формі цих відмінків?

3. Виконання вправи 213 (с. 95 підручника).

— Складіть і запишіть речення з утвореними словосполученнями.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 214 (с. 95-96 підручника).

— З якими предметами зустрівся молодий місяць? Чому автор уважає, що дружба місяця та рослин на галявині коротка? Які почуття ліричного героя передано у творі? Опрацюйте засоби художньої виразності.

Додаткові завдання до тексту: • У формі якого відмінка вжито іменник ніч у творі? Прокоментуйте правопис закінчення. • Випишіть словосполучення з одного речення за вибором учителя. Опрацюйте орфограми.

V. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 215 (с. 96 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити