Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ПРИКМЕТНИК

УРОК 60 Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному та місцевому відмінках

Тема уроку. Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному та місцевому відмінках

Мета: удосконалювати навички учнів у написанні відмінкових закінчень прикметників жіночого роду в давальному та місцевому відмінках, узгоджувати іменники з прикметниками, добирати прикметники до питань; формувати вміння римувати слова.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Самостійна робота

Завдання 1

— Запишіть подані сполучення прикметників з іменниками у формі родового, давального, орудного та місцевого відмінків. Виділіть закінчення прикметників. Складіть і запишіть речення з одним із словосполучень.

Домашня робота — домашнє завдання; вечірня казка — вечірній спокій; свіже молоко — свіжа білизна; торішній сніг — учорашня газета; дружна родина — дружня порада.

Завдання 2

— Спишіть прислів’я. Випишіть виділені прикметники разом із словами, з якими вони зв’язані. Визначте рід, число, відмінок. Прокоментуйте правопис закінчень прикметників.

Вчорашнє кепкування — завтрашнє ворогування. Шукає вчорашнього дня. Вчорашньої води не наздоженеш. Умій відкинути вчорашні тривоги і радій новому дню.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 216 (с. 96 підручника).

Додаткові завдання до тексту: • Доберіть і запишіть прикметники до відгадки. • Випишіть із тексту сполучення прикметника з іменником жіночого роду, поставте це сполучення у формі давального та місцевого відмінків.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 217 (с. 96-97 підручника).

✵ Робота над усвідомленням змісту прочитаного.

— Хто такий Бембі? Які прикметники допомагають уявити літній ліс? Як змінився ліс узимку? Розкажіть, як Бембі та його мама врятувалися від небезпеки. Поясніть уживання речень з окличною інтонацією.

Додаткові завдання до тексту: • Знайдіть у першому абзаці тексту речення з однорідними членами, установіть зв’язок слів в одному з цих речень. • Визначте, до якої частини мови належить кожне слово в другому реченні другого абзацу.

2. Виконання вправи 218 (с. 97 підручника).

Додаткові завдання до тексту: • Поясніть правопис префіксів у • словах пресрібний, приберіг. • Визначте форму відмінка всіх іменників і зв’язаних із ними прикметників в останньому реченні.

V. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 219 (с. 97 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити