Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ПРИКМЕТНИК

УРОК 62 Відмінювання прикметників у множині

Тема уроку. Відмінювання прикметників у множині

Мета: навчати школярів відмінювати прикметники в множині, узгоджувати іменники з прикметниками; формувати вміння вживати у своєму мовленні такі прикметники; виховувати естетичні почуття.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Самостійна робота

Завдання 1

— Спишіть прикметники, уставте замість крапок суфікси -ськ-, -зьк-, -цьк-.

Люд...ий, пари...ий, бідня.-.ий, коза...ий, звенигород...ий, брат...ий, парубо...ий, вороне...ийі.

Завдання 2

— Випишіть прикметники із суфіксом -ськ-, розберіть їх за будовою, поясніть правопис. Визначте, у формі якого числа вжито ці прикметники у творі. Яке закінчення матимуть ці прикметники в називному відмінку?

В українських легендах і переказах святий Миколай боронить людей від стихійного лиха, а найбільше — на воді. Усі одеські рибалки у своїх куренях мали образ святого Миколая.

На веселе народне свято Миколая запрягали найкращих коней і з піснями їздили сільськими вулицями (За О. Воропаєм).

Завдання З

— «Приготуйте» сніданок із страв, які подають у різних куточках світу. Запишіть словосполучення. Назвіть сполучення, у яких слова мають форму множини. Яке закінчення мають прикметники в множині?

Кава з Відня — віденська кава; круасани з Парижа — паризькі круасани; торт із Праги — празький торг; галушки із Полтави — полтавські галушки; печеня із Вінниці — вінницька печеня; огірки з Ніжина — ніжинські огірки.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 224 (с. 99 підручника).

✵ Робота в групах. Учні зіставляють закінчення прикметників з основою на твердий і м’який приголосний основи в непрямих відмінках, зіставляють висновки із змістом правила на с. 99 підручника.

2. Виконання вправи 225 (с. 99-100 підручника).

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 226 (с. 100 підручника).

— Які незвичайні прикраси виготовляла Оленка? Чому дівчинка працювала так старанно? Чого вона бажала людям? Як поєдналися бажання дівчинки та виготовлені нею прикраси?

Додаткові завдання до тексту: • Установіть зв’язок слів у реченні з підметом Оленка. • Усно визначте, до якої частини мови належать слова в реченнях другого абзацу. • Знайдіть у тексті синонім до прислівника багато.

V. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 227 (с. 100 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити