Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

УРОК 65 Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст

Тема уроку. Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст

Мета: формувати в учнів уміння встановлювати зв’язок між іменниками та прикметниками в словосполученні, реченні й тексті; удосконалювати знання школярів про роль прикметників, ужитих у прямому та переносному значеннях у мові; розвивати усне та писемне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати пізнавальний і мультикультурний інтерес.

Обладнання: кольорові олівці, аркуші паперу, карта світу, позначки у вигляді сніжинок.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Засвоєння написання слова морозище.

— Складіть і запишіть речення зі словом морозище.

✵ Фронтальна перевірка домашнього завдання.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

✵ Виконання завдання.

— Складіть і запишіть «асоціативний кущ» до слова морозище. Які слова, окрім іменників, допомогли вам у складанні «асоціативного куща»?

Гра «Упіймай прикметник»

Учні класу розподіляються на дві групи, кожна з яких отримує завдання. Потім проводиться колективна перевірка правильності виконання завдання.

— Слухаючи текст, запишіть прикметники: 1 група — в однині; 2 група — у множині.

Усе-все було запорошено ворохами сніжинок, і ніхто ще не пройшов по тих килимах. Тільки червоногруді снігурі носилися над чагарями, збиваючи з гілок срібний пил. Усе було в полоні незвичайного зимового пейзажу, білих-пребілих тонів, темних ліній, блакитних відтінків.

Здається, зима хоче засліпити красу ясно-зеленої весни, темно-зеленого літа й золотої осені.

Додаткові завдання до тексту: • Написання яких префіксів потребує перевірки? • Порівняйте два тексти: попередній прослуханий із тим, що написаний на дошці чи зображений на екрані. • Назвіть, яку роль відіграють прикметники в текстах. • Як називаються прийоми використання прикметників для порівняння в літературі? (Епітети, порівняння). • У якому значенні (прямому чи переносному) ужито в тексті словосполучення золота осінь! Обґрунтуйте свою думку.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 233 (с. 103 підручника).

— Поясніть лексичне значення слова імла.

Робота з картою світу

Учитель. Сьогодні на уроці ми будемо позначати сніжинками на карті світу країни, про які йтиметься в тексті. Чому саме сніжинками? Бо в тексті повідомлятиметься про зимове святкування та головного чарівника, якого чекають усі діти.

2. Виконання вправи 234 (с. 103-104 підручника).

— Поясніть значення слів облямоване й гостроверху.

✵ Бесіда за змістом тексту, прикріплення сніжинок.

— Де проживає Дід Мороз? Яких помічників мають Діди Морози різних країн світу? Яке вбрання носять Діди Морози в Україні? Що є головним завданням усіх Дідів Морозів?

Мовний аналіз тексту: • Яку букву потрібно вставити в словах на місці крапок? Яке правило пояснює написання цієї букви? • Від яких слів утворено прикметники? (Україна, Австрія) • Чому прикметники український, австрійський пишуться з малої букви? • Розберіть за будовою слова австрійський, український, якутський, бельгійський, фінський, польський, французький, іспанський. Яким із зазначених способів утворилися прикметники: суфіксальним, префіксальним чи суфіксально-префіксальним? • Поясніть написання слів з’являється, легендою, червону. • Знайдіть у тексті спільнокореневі слова. (Дарувати, подарунки). • Знайдіть складні прикметники, утворені сполученням двох основ. (Стародавньою, гостроверху, новорічні). • Порахуйте, скільки речень у цьому тексті. (8).

Додаткові завдання до тексту: • Порахуйте, скільки назв кольорів ужито в тексті. • Скільки прикметників у першому та четвертому абзацах разом? Назвіть їх. • Порахуйте, скільки речень у цьому тексті. • Назвіть країни, які входять до складу Європи.

Фізкультхвилинка « Узимку на вулиці»

Діти імітують рухи, відповідно до тексту.

Тепленько одягнемось, узуємо чобітки, не забудемо про рукавички. На вулиці холодно. Мороз щипає нас за щоки, а ми тупаємо-танцюємо. А щоб не замерзнути — пограємо в сніжки зі своїми однокласниками. Але час повертатися до класу — нас чекає нове завдання.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 235 (с. 104 підручника).

— Як ви думаєте, про.кого йдеться в тексті? За якими ознаками ви це визначили? Які слова допоможуть краще скласти опис? (Прикметники).

Додаткове завдання до вправи: • Намалюйте тварину за описом, який склали учні.

V. Підсумок уроку.

— Що нового ви дізналися на уроці? Чи приходив до вас Дід Мороз? Який Дід Мороз вам сподобався? З яким ви хотіли б зустрітися?

IV. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 236 (с. 104 підручника).

✵ Складання опису Снігуроньки — помічниці українського Діда Мороза, використовуючи прикметники в однині та множині.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити