Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

УРОК 66 Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст

Тема уроку. Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст

Мета: формувати в учнів уміння встановлювати зв’язок між іменниками та прикметниками в словосполученні, реченні й тексті; удосконалювати знання дітей про значення прикметників у мові; розвивати усне та писемне мовлення учнів; навчити вправлятися в доборі рими; виховувати почуття милування зимовим пейзажем.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Засвоєння написання слова тролейбус.

Тролейбус — безрейковий електричний транспорт із живленням двигунів через підвісну контактну мережу.

✵ Фронтальна перевірка домашнього завдання.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Сьогодні на уроці ми будемо вправлятися в доборі рими, здійснюючи уявну мандрівку до зимового лісу.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 237 (с. 104 підручника).

— Провідміняйте прикметники світлі, казкові (на вибір).

Додаткові завдання до тексту: • Порахуйте, скільки речень у поезії. • Зробіть звуко-буквений аналіз слів мрії, кольорові, сняться.

✵ Визначте, за допомогою яких суфіксів утворені іменники. Назвіть їх.

✵ Прочитайте подумки поезію. Відтворіть її по пам’яті.

2. Виконання вправи 238 (с. 104-105 підручника).

✵ Бесіда за змістом тексту.

— Де сидів хлопчик? Що побачив на склі Юрко? Що уявив хлопчик?

Мовний аналіз тексту: • Визначте тип тексту за його ознаками. Обґрунтуйте свою думку. • Які за метою висловлювання види речень переважають у тексті? Назвіть їх. • Скільки разів у тексті вжито слово Юра в різних його формах? • Чому воно пишеться з великої букви? • Поясніть написання словосполучення Північний полюс. • Зробіть звуко-буквений аналіз слів полюсі, уявив, причаївся. • Укажіть усі дієслова в тексті. Яке з них найдовше, скільки в ньому букв? • Знайдіть у тексті слова, які мають більшу кількість букв, ніж звуків (тільки, блукатимуть)\ більшу кількість звуків, ніж букв (Юрко, що, як, уявив, причаївся). • Якого кольору прикметники трапляються в тексті? Укажіть їх кількість. Чи можна назвати їх спільнокореневими? Випишіть і розберіть за будовою.

Диференціація у виконанні завдань: учням високого рівня знань необхідно знайти відомості про білого ведмедя та Північний полюс. Основні цікаві відомості вони зачитуватимуть уголос однокласникам.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 239 (с. 105 підручника).

— Чи є у вашому місті театр? Де він знаходиться? Які вистави ставлять у театрі?

V. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 240 (с. 105 підручника).

✵ Творчі завдання: скласти та записати розповідь на основі власних спостережень за морозними візерунками на склі, використовуючи прикметники в однині та множині; намалювати морозний візерунок.

Додатковий матеріал для вчителя

Північний полюс — одна з двох кінцевих точок уявної земної осі. На Північному полюсі, де сходяться всі меридіани, немає сторін світу.

Північний полюс знаходиться в центральній частині Північного Льодовитого океану, де глибина не перевищує 4000 м. Середня температура взимку — майже -40 °С, улітку — переважно 0 °С.

Досягти Північного полюса стало метою полярних експедицій із XIX ст. Першим це зробив американець Роберт Пірі в 1909 р.

Театр — вид мистецтва, особливістю якого є художнє відображення життя за допомогою драматичної дії, виконуваної акторами перед глядачами; видовище, спектакль; будинок, де відбуваються вистави.

Театральне мистецтво — синтетичне. Його твори охоплюють літературу, музику, образотворче мистецтво, хореографію тощо; а також у виставах використовують численні досягнення найрізноманітніших наук і галузей техніки.

Деякі театри орієнтуються На певних глядачів. Серед них молодіжний театр, театр юного глядача, театр флоту й інші. Театр як вид мистецтва поділяється на такі види: драматичний театр; музичний театр (опера, балет); музично-драматичний (поєднуються ознаки двох перших); театр оперети, або театр музичної комедії; театр пантоміми; театр тіней; ляльковий; театр одного актора.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити