Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

УРОК 67 Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст

Тема уроку. Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст

Мета: формувати в учнів навички встановлювати зв’язок між іменниками та прикметниками в словосполученні, реченні й тексті; удосконалювати знання дітей про роль прикметників у мові; розвивати усне й писемне мовлення учнів; виховувати почуття замилування красою рідної природи взимку та повагу до традицій, культурної спадщини інших народів.

Обладнання: ілюстрації та репродукції картин із зображенням зимового пейзажу.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

— Пропишіть рядок слова січень. Складіть і запишіть із ним речення.

✵ Фронтальна перевірка виконання домашнього завдання.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Матеріал для слухання-аудіювання

— Прослухайте уривок із твору українського письменника В. Пархоменка. Уявіть описану картину.

Пухнаста ковдра стелиться по землі. А на ранок навкруги чисто, біло. Ліс сяє кришталем. Ще вчора поля й вигони були сірими, одноманітними, а сьогодні кожна суха травичка, кожна стеблина прибрана в біле мереживо та сріблястий бісер. Перша пороша...

— Яка пора року постала у вашій уяві? Назвіть ознаки, за якими ви розпізнали її. Які слова допомогли описати природу взимку? (Прикметники).

Учитель. Сьогодні на уроці ми продовжимо розпізнавати прикметники в мовленні та встановлювати зв’язок прикметників з іншими словами в словосполученнях, реченнях і текстах.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 241 (с. 105 підручника).

Додаткові завдання до тексту: • Назвіть іменники у вірші. Визначте їх число. Яке число має іменник лижі? • 3 якими словами вжито прикметники в тексті? (З іменниками). • Запишіть словосполучення за зразком: свіжі (що?) сніги. • Назвіть зимові розваги, окрім зазначеного катання на лижах.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 242 (с. 106 підручника).

Словникова робота

Ковдра — тепле покривало, яким людина вкривається.

Льоля — спідня сорочка, білизна.

Колядники — люди, які колядують на Різдво.

✵ Бесіда за змістом тексту.

— Яке значення прикметників у тексті та мовленні? (За допомогою прикметників наше мовлення стає багатшим, красивішим, емоційним, вони допомагають описувати). Прикметники в мовленні мають таке ж значення, що й кольори та їх відтінки в живописі? Яке свято згадується в тексті? Як ваша родина святкує його?

Додаткові завдання до тексту: • Порахуйте, скільки речень у тексті. Визначте їх види за метою висловлювання. • Порахуйте, скільки в тексті прикметників. Назвіть ті, які вжито в однині й множині.

✵ Які прикметники вказують на колір, настрій і характер поведінки? • Укажіть речення, у якому є однорідні члени. Зачитайте його.

✵ У якому реченні вжито епітети? (Пухнастий, як ковдра, що подарувала бабуся). • Укажіть дієслово, яке походить від назви кольору, (Сіріла). Доберіть до нього спільнокореневі слова й розберіть їх за будовою. • Установіть зв’язок між словами в шостому реченні.

2. Виконання вправи 243 (с. 106 підручника).

Мовний аналіз тексту: • Як утворюються прикметники від іменників? (Суфіксальним способом). • Від чого залежить закінчення прикметника? (Від роду іменника: день (який?) січневий, ялинки (які?) зелені). • Яку особливість при утворенні прикметників можна помітити? (Січень — січневий: випадає голосний звук е; таємниця — таємничої: чергування приголосних звуків ц — ч). • У якому слові відбувається подвоєння, збіг приголосних? (Проміння). Поясніть орфограму. • Назвіть іменник, у якому відбувається чергування приголосних г—ж. (Сніжинки).

Додаткові завдання до тексту: • Назвіть слова, у яких кількість звуків більша, ніж кількість букв. (Таємничої, кущі, ялинки). • Зробіть звуко-буквений аналіз слів кущі, ялинки (на вибір). • Поясніть уживання розділового знака в реченні з однорідними членами.

V. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправа 244 (с. 106 підручника).

Додатковий матеріал для вчителя

Місяць січень

В українській мові назви цього місяця досить вдало відтворюють його ознаки. Кажуть січень січе — ділить навпіл зиму, адже він є серединою зими. Ще є версія про походження назви цього місяця, за якою настає пора, коли треба сікти, рубати, заготовляти дрова. Та, мабуть, кращим варіантом є те, що в цю пору року січе сніг.

Цікаві назви цього місяця в різних народів: у Білорусії його називають студзень, у Росії — январь, у Німеччині — януар.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити