Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

УРОК 71 Числівник як частина мови

Тема уроку. Числівник як частина мови

Мета: дати поняття учням про числівник як частину мови; учити визначати числівник у тексті; розвивати усне й писемне мовлення; удосконалювати вміння робити мовний аналіз; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення усної народної творчості та природничих наук.

Обладнання: календар, іграшки, ілюстрації із зображенням тварин (комахи, звірі, риби).

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

— Випишіть склади з числівника, який є датою проведення уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Сьогодні ми, записуючи дату проведення уроку, користувалися цифрами. Однак, як ви вже помітили, це число можна записати словом. Саме про такі назви чисел і йтиметься на сьогоднішньому уроці.

Ви щоденно використовуєте у своєму мовленні числа, за допомогою яких зазначається час, дата й кількість предметів, що вас оточують.

— Назвіть казки, у яких згадуються числа («Бічосніжка та сім гномів», «Вовк і семеро козенят», «Квітка-семицвітка», «Дванадцять місяців», «Казка про мертву царівну і сімох богатирів»), здебільшого в казках є три дочки, три сини, три бажання.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 254 (с. 110 підручника).

— Яке значення має календар для людей? Що в ньому зазначено?

2. Опрацювання правила (с. 110 підручника).

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 255 (с. 111 підручника).

— Опрацюйте числівник дев’ятнадцять (наголос, написання слова з апострофом).

2. Виконання вправи 256 (с. 111-112 підручника).

— Назвіть представників тваринного світу, використовуючи знання, набуті на уроках природознавства. (Демонстрація карток чи перегляд зображень на екрані. Шляхом називання основних ознак кожної групи тварин, діти визначають її назву). Представники якої групи мають більшу кількість ніжок? (Комахи). Назвіть представників цієї групи. (Муха, комар, жук-олень, колорадський жук, стоніжка).

Словникова робота

Стоніжка — комаха, яка має сто ніжок.

Гармонійність — злагодженість, взаємна відповідність різних якостей, предметів, явищ.

Бракує — не вистачає.

Мовний аналіз тексту: • Знайдіть власну назву та поясніть її написання. (Томас). • Назвіть прикметники в тексті. • Яка форма спілкування двох комах? (Діалог). • Знайдіть числівники, які складаються з кількох слів. (Двадцять четвертої, двадцять п’ятої, дев’яносто сьомої). • Які види речень за метою висловлювання є в тексті? Порахуйте їх. • Яке слово утворилося від поєднання двох основ числівника й іменника? (Стоніжка). • Знайдіть спільнокореневі слова та розберіть їх за будовою. (Ніжки, стоніжка, стонога). Як ви можете пояснити зміни, які відбуваються в корені слова? • Яке слово вжито в пестливій формі? (Ніжки). • Зачитайте речення, у яких є вставні слова.

Додаткові завдання до тексту: • Які слова називають частини тіла комахи? • Зробіть звуко-буквений аналіз слів п’ятої, дев’ятнадцятої, сьомої, останні. • Розберіть за будовою слова підрахунки, переставляє, розгублено, ніжок.

V. Підсумок уроку.

Розподільний диктант

— Запишіть слова, розподіливши їх у три колонки за частинами мови. Знайдіть серед числівників порядковий, складіть і запишіть з ним речення.

Весна, весняний, сорок, малюнок, восьмий, сміливий, сто, літній, столітній, пізній, чотири, ведмідь, літо, прекрасний.

Бліцопитування

1. Які слова називають числівниками?

2. Яке їх значення в мові?

3. На які дві групи можна розподілити числівники? (Порядкові та кількісні).

4. На які питання відповідає числівник?

Робота з прислів’ями

— Прочитайте прислів’я. Поясніть їх значення. Які числівники згадано в них?

Семеро одного не ждуть. Сім разів відмір, один раз відріж.

Творче завдання

— Утворіть трицифрові числа, які матимуть лише цифри (7, 1), про які згадували в попередній роботі. Яке серед утворених чисел є найбільшим? Найменшим? Порахуйте, чому буде дорівнювати різниця цих чисел. Якою буде сума цих чисел?

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 257 (с. 112 підручника).

Додатковий матеріал для вчителя

Наголос — -це посилення голосу на одному зі складів слова. Такий склад називають наголошеним: дорога — дорога, брати — брати. Тож будьте уважні до правильного наголошення слів, бо помилка може зіграти злий жарт.

Календар — 1. Спосіб лічення днів у році; 2. Покажчик у вигляді таблиці чи книжки з переліком усіх днів за місяцями й поданням інших відомостей, пов’язаних із цими днями; 3. Розподіл за днями, місяцями окремих видів діяльності (заняття, робота, змагання).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити