Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

УРОК 74 Словесні формули на означення часу протягом доби

Тема уроку. Словесні формули на означення часу протягом доби

Мета: учити дітей правильній вимові числівників на означення часу; дати поняття про питання, за допомогою яких указуємо час; удосконалювати вміння вживати в мовленні числівники; розвивати усне й писемне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати вміння планувати свою діяльність.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єднань хе, ил, ли, на, слова хвилина.

— Дайте визначення цього слова. Назвіть, які ви ще знаєте одиниці часу. Складіть і запишіть речення з цими словами.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Прокинувшись уранці, ви ще так хочете поніжитися під теплою ковдрою... Однак мама з татом нагадують, що час збиратися до школи. Звісно, коли час чітко розрахований, ви можете самі визначити, чи потрібно поспішати. Це дасть змогу чітко розпланувати весь день. А щоб не забути про певні справи, записуйте їх до нотатника, указуючи час.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 266 (с. 116 підручника).

Учитель. У тому, що числівник — досить поширена частина мови в нашому мовленні, ми вже мали змогу переконатися. Не є винятками й прислів’я та загадки.

Додаткові завдання до тексту: • Назвіть слова, з якими вжито більшість числівників. До яких частин мови вони належать? (Іменники, дієслова). • Поясніть написання дієслів не вдержиш, не заплещеш, не витопче з часткою не. • Поясніть уживання розділового знака в кінці останнього речення. • Зробіть звуко-буквений аналіз слів думає, нюхає, дивиться (на вибір).

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 267 (с. 116-117 підручника).

Додаткові завдання до тексту: • Підкресліть ті словосполучення, у яких зазначено час. • Назвіть, скільки числівників ужито в тексті. • Укажіть прості та складні числівники. • Визначте числівники, які походять від числа два.

2. Виконання вправи 268 (с. 117 підручника).

Словникова робота

Сигнал — попередження, повідомлення, що відбувається або може відбутися.

— Чи стосується слово сигнал до вправи? (Звуковий сигнал лупає переважно перед настанням перерви чи початком уроку).

V. Підсумок уроку.

Вправа «Групування числівників»

— Згрупуйте числівники за зразком: 1) кількісні; 2) дробові; 3) збірні; 4) порядкові.

Третій, сім, восьмеро, три четвертих, п’ятеро, дванадцятий, сто, дві третіх, сімнадцятий, шістдесятий, одна друга, двоє, один, тридцятеро, сорок, сім восьмих.

Зразок. 1) кількісні: сім, сто, один, сорок.

Самостійна робота

Завдання 1

Кожній дитині видаються картки із зображенням годинника, на якому вказаний певний час. Вона має визначити час, що показує годинник, записуючи його словами.

Завдання 2

— Провідміняйте словосполучення сорок птахів, дві учениці, вісім-десять книжок (на вибір).

Завдання 3

— Перепишіть словосполучення, розкриваючи дужки. Поставте словосполучення у форми родового, давального, орудного й місцевого відмінків.

Семеро (козенята), восьмеро (каченята), троє (сани), четверо (двері).

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 269 (с. 117 підручника).

Розбір числівника як частини мови

1. Слово для розбору. Частина мови.

2. Початкова форма (для кількісних — називний відмінок, для порядкових — називний відмінок однини чоловічого роду).

3. Кількісний чи порядковий (якщо кількісний, то який)?

4. Рід, число (якщо є), відмінок.

5. Простий, складний чи складений.

6. Синтаксична роль слова.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити