Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ЗАЙМЕННИК

УРОК 75 Займенник як частина мови. Роль займенників у тексті

Тема уроку. Займенник як частина мови. Роль займенників у тексті

Мета: дати уявлення учням про займенник як частину мови та його роль у тексті; учити розпізнавати цю частину мови в реченні й тексті; розвивати вміння використовувати займенник у власному мовленні; збагачувати словниковий запас дітей; виховувати повагу до представників професії мультиплікатора.

Обладнання: ілюстрації із зображеннями героїв мультфільму «Троє із Простоквашина», м’яч.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

— Пропишіть рядок слова Простоквашино. Де воно траплялося? (У мультфільмі). Складіть і запишіть речення з ним.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Сьогодні ми ще раз пригадаємо добре вам відомий мультфільм з улюбленими героями. (Перегляд ілюстрацій із мультфільму «Троє з Простоквашина» або фрагмента з цього мультфільму).

— Відгадайте героїв.

Він дуже любив молоко, особливо своєї корови Мурки. (Кіт Матроскін ).

Цей герой любив фотополювання. (Пес Шарко).

Товариш Матроскіна та Шарка, який мріяв мати велосипед. (Листоноша Печкін).

Хлопчик, який тікав від батьків, щоб швидше приїхати в Простоквашино. (Дядько Федір).

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 270 (с. 118 підручника).

Мовний аналіз тексту: • Поясніть написання слів із великої букви. • Назвіть числівники. Визначте, кількісні вони чи порядкові. • Укажіть слова, у яких звуків більше ніж букв. • Охарактеризуйте речення за метою висловлювання. • Знайдіть у тексті іменник, який ужито в місцевому відмінку однини (на вікні); іменник у родовому відмінку множини (кицьок). • Поясніть написання словосполучення не любила. (Не з дієсловами пишеться окремо). • Назвіть слова, що утворені суфіксальним способом. (Навчився, вирішувати, сходами). Якими частинами мови вони виражені? • Знайдіть у тексті слова — назви продуктів харчування. (Суп, бутерброд). Яке з них іншомовного походження? • Назвіть слова, які часто повторюються. Чи не шкодить їх повторення милозвучності мови? Як цього можна уникнути? Яка роль таких слів у тексті?

Додаткове завдання до тексту: • Визначте головні та другорядні члени речення: 1 варіант — сьоме речення; 2 варіант — восьме речення; 3 варіант — дев’яте речення.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 271 (с. 119 підручника).

— Складіть і запишіть чотири речення (середній рівень), шість речень (високий рівень).

Додаткове завдання до вправи: • Підкресліть у трьох перших складених реченнях головні члени.

2. Робота з правилом (с. 120 підручника).

3. Виконання вправи 272 (с. 120 підручника).

Словникова робота

Горище — приміщення між стелею й покрівлею будинку. Додаткові завдання до тексту: • Прочитайте речення, у якому є вставні слова. • Визначте головні члени в реченні Твоя мама мене вижене. • Установіть зв’язок слів у реченні Я в нашому будинку всіх знаю.

V. Підсумок уроку.

Гра «Мовний волейбол»

Учитель. Я робитиму вам нас, називаючи особовий займенник в однині, а ви, повертаючи м’яч у відповідь, повинні назвати його у формі множини. Яку особливість ви помітили?

«Мозковий штурм»

— Поясніть, що таке займенник. Яку роль він виконує в тексті? На які питання відповідає? Назвіть займенники, які ви запам’ятали.

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 273 (с. 120 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити