Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ЗАЙМЕННИК

УРОК 77 Особові займенники

Тема уроку. Особові займенники

Мета: ознайомити учнів з основними відомостями про особові займенники; учити визначати особові займенники та розрізняти їх у тексті; розвивати усне й писемне мовлення, творчу уяву школярів; виховувати шану та повагу до працьовитого українського народу.

Обладнання: ілюстрації із зображеннями орла, презентація із зображеннями представників різних професій.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Засвоєння написання слів Україна, океан.

— Чому слово Україна пишеться з великої букви? Пропишіть рядок цього слова.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. На сьогоднішньому уроці ми продовжимо вивчати займенник і ознайомимось з його класифікацією.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Перегляд презентації із зображеннями представників різних професій.

Учитель. З давніх-давен українці славилися як працьовитий народ. Найкращі кожум’яки, бондарі, ковалі були в Україні. І нині, ми — нащадки наших предків, своїми вміннями, розумом і працелюбністю прославляємо нашу рідну Батьківщину.

2. Виконання вправи 275 (с. 121-122 підручника).

— За якими ознаками ви добиратимете займенники? Звертайте увагу на закінчення дієслів. (Дієслово працюю — питання (що роблю?), а це означає, що йдеться про одну особу).

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 276 (с. 122 підручника).

2. Виконання вправи 277 (с. 122 підручника).

Додаткові завдання до тексту: • Складіть і запишіть речення з трьома особовими займенниками. • Установіть зв’язок між словами в одному зі складених речень. • Визначте й напишіть над кожним словом частину мови, до якої воно належить.

3. Виконання вправи 278 (с. 122-123 підручника).

Словникова робота

Гіллястий — який має велике або густе гілля (кущ чи дерево).

Пресвітлий — поважне ставлення, звертання.

Бозна-що — синоніми невість, невідомо що.

Океан — найбільша водойма.

Мовний аналіз тексту: • Укажіть речення з прямою мовою. • Назвіть займенники та слова, які з ними пов’язані. • Поясніть написання дієслів із часткою не. • Знайдіть у тексті слова з подвоєнням і поясніть їх написання. • Зачитайте слова, утворені за допомогою префіксів. Які з них є спільнокореневими? • Назвіть слово, яке повторюється двічі, відповідає на питання як? і має у звуковимові на початку слова два звуки. (Якось).

Додаткові завдання до тексту. • Зробіть звуко-буквений аналіз слів коріння, їжею. • Установіть зв’язок слів у реченнях: Якось полетів орел за їжею для діток (високий рівень); А під тим дубом жив кріт (середній рівень). • Замініть іменники орел, кріт займенниками. • Доберіть до слова коріння спільнокореневі. Розберіть їх за будовою.

Вправа «Мовні підрахунки»

— Підрахуйте, скільки в тексті займенників. Назвіть слова, що складаються з однієї букви. Знайдіть у тексті слова з десяти букв. (Повернувся, гіллястою, пресвітлий). Підрахуйте, скільки слів у першому абзаці.

V. Підсумок уроку.

Вправа «Редактори»

— Спишіть текст, розкриваючи дужки й змінюючи виділені займенники відповідно до змісту речень.

Ст(е, и)жинка біжить і біжить. Куди ж стежинка кличе, куди ти веде. Я опинився в лісі. Ліс я подобає(ця, ться). Довго стою на міс (т, ц) і. А потім відриваюся від з (и, е)млі й шви(д, т) ко біжу понад травами. Біжу по тій самій стеж(к, ц)і.

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 279 (с. 123 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити