Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ТЕКСТ

УРОК 6 Засоби зв'язку речень у тексті

Тема уроку. Засоби зв’язку речень у тексті

Мета: ознайомити школярів із засобами зв’язку речень у тексті, зокрема, за змістом, і вчити влучно використовувати їх в усному та писемному мовленні; збагачувати словниковий запас учнів; удосконалювати навички добирати заголовок до тексту та визначати його основну думку; формувати поняття про те, що в українській мові досить велика словникова палітра синонімів; розвивати логічне мислення дітей; виховувати почуття товариськості, дружби та бережливого ставлення до своїх і чужих речей.

Обладнання: ілюстрації із зображенням ноутбука й інших зразків персональної комп’ютерної техніки.

ОРІЄНТОВНИМ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єднань на, ро, дже, ння, слова народження.

— Як часто ви чуєте та використовуєте це слово в мовленні? Яке словосполучення вийде, якщо додати слово день? Складіть і запишіть речення із цим словосполученням.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. На попередніх уроках ми пригадували відомості про текст. Про те, які є засоби зв’язку речень у тексті, ітиметься на сьогоднішньому уроці.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 21 (с. 14 підручника).

— Про кого йдеться в тексті? Куди збирався Славко? Який подарунок він приготував Маринці? Яка основна думка тексту? Який би ви дібрали заголовок до нього? Які недоліки ви помітили в тексті? (Повторення слів). Як цього можна уникнути?

✵ Опрацювання правила (с. 15 підручника).

— Відредагуйте речення, уникаючи повторів слів.

Сьогодні Світланка не прийшла до школи. У Світланки болів живіт.

3. Виконання вправи 22 (с. 15 підручника).

Словникова робота Десятиліття — десять літ, років.

Мовний аналіз тексту: • Поясніть уживання великої букви. Наведіть кілька прикладів, що пояснюються тим самим правилом.

✵ Назвіть, яким способом утворилися слова підводний, десятиліття.

✵ Поясніть уживання знаку оклику. • Знайдіть у тексті слово, яке було замінено іншим словом. (Ноутбук). • Назвіть слова, написання яких треба перевіряти, добираючи перевірні слова. * Укажіть слово, у корені якого відбулося чергування приголосного звука. (Друг — подружок). • Назвіть відмінки іменників у двох останніх реченнях.

Додаткові завдання до тексту: • Зробіть звуко-буквений аналіз слів життя, таємниці, маленькі. • Доберіть і запишіть синоніми до слова блукати.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 23 (с. 15-16 підручника).

V. Підсумок уроку.

— Назвіть засоби зв’язку речень у тексті. Наведіть приклади.

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 24 (с. 16 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити