Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ЗАЙМЕННИК

УРОК 78 Відмінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи однини й множини

Тема уроку. Відмінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи однини й множини

Мета: учити школярів відмінювати особові займенники в однині та множині; розвивати навички знаходити й розпізнавати їх у реченнях і текстах; удосконалювати вміння вживати у своєму мовленні займенники, збагачуючи словниковий запас учнів; виховувати бережливе ставлення до природи та навколишнього середовища.

Обладнання: ілюстрація із зображенням метелика, бджоли, звукозапис «Поле влітку».

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єднань гр, иб, ри, слова гриб.

— Поясніть написання слова гриб. Назвіть орфограму. Доберіть до поданого слова спільнокореневі. Визначте в них корінь.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Ми продовжуємо ознайомлення із займенником. На попередньому уроці ви дізналися про існування особових займенників, які щодня використовували у власному мовленні, не акцентуючи на цьому увагу. Сьогодні ми навчимося відмінювати ці займенники.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 280 (с. 123 підручника).

Мовний аналіз тексту: • Поясніть написання словосполучення не шию. • Назвіть слова, у яких букв менше, ніж звуків. (Я, шию, маю, кущі, як, борщі). • Укажіть займенники. • Знайдіть прикметники в загадках. • Поясніть написання словосполучень у шапочках, під кущі, на шлях, у борщі.

Додаткові завдання до тексту: • Зробіть звуко-буквений аналіз слів люблять, б’ють, грають (на вибір). • Розберіть за будовою слово вийдемо. Доберіть до нього спільнокореневі слова. • Складіть загадку, використовуючи в описі прикметники (високий рівень)-, складіть і запишіть речення зі словом-відгадкою (середній рівень).

2. Виконання вправи 281 (с. 124 підручника).

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 282 (с. 124-125 підручника).

Словникова робота

Яскравокрилий — який має яскраві крила (метелик). (Слово утворене сполученням двох основ).

Пурхав — літав.

Нектар — солодка цукриста рідина, яку бджоли збирають із квіток і переробляють на мед.

Мовний аналіз тексту: • До якого виду тексту можна віднести твір? Чому? Проаналізуйте речення за метою висловлювання. • Назвіть головних героїв твору. Поясніть написання їхніх імен. • Укажіть слова, які пояснюють орфограму «Написання не з дієсловами». • Назвіть слова, які утворені префіксальним способом. (Прекрасний, найкрасивіший, підвела, поглянула). Поясніть написання слова найкрасивіший. • До якої частини мови належать слова, якими виражені настрій і стан? • Назвіть займенники. Чи є серед них, ужиті в множині?

2. Слухання звукозапису «Поле влітку».

✵ Бліцопитування

1. Яка картина постала у вашій уяві?

2. Які кольори переважали в намальованій вами картині?

3. Які відчуття ви переживали?

3. Виконання вправи 283 (с. 125 підручника).

V. Підсумок уроку.

Творче завдання

— Уставте на місці крапок займенники я, він, вона, ти, ми, ви. Запишіть утворені слова.

Кві.., ..ик, ..кір, ..ло, чер.., ..лина, ..ок, коро.хло, ..шня, ко..ки, поло..на.

«Мозковий штурм»

— Продовжте речення.

Займенник — це ... .

Займенники відповідають на питання ... .

Займенники, які належать до першої особи однини — це... .

До другої особи однини належать займенники ....

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 284 (с. 125-126 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити