Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ЗАЙМЕННИК

УРОК 79 Відмінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини

Тема уроку. Відмінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини

Мета: учити школярів відмінювати особові займенники 3-ї особи однини й множини, розпізнавати займенники в тексті, визначати їх особу та число, змінювати за відмінками; удосконалювати навички вживання займенників у власному усному та писемному мовленні; збагачувати словниковий запас учнів шляхом читання прислів’їв; виховувати інтерес до читання творів науково-художньої літератури.

Обладнання: ілюстрації із зображеннями шпака, портрет О. Копиленка.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єднань шп, па, ак, ша, слова шпак.

— Пропишіть рядок слова шпак. Доберіть до нього спільнокореневі слова. Визначте в них частини слова. Назвіть способи творення слів, якими ви скористалися для добору спільнокореневих.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

✵ Виконання завдання.

Учитель демонструє ілюстрацію із зображенням птаха.

— Прочитайте речення. Відредагуйте друге речення, замінюючи слово пташка займенником.

Однією з перших навесні прилетіла ця пташка. Пташка сіла на тин та й весело защебетала, закликаючи весну.

— Яке слово допомогло вам виконати завдання? До якої особи воно належить? (Вона, належить до 3-ї особи однини).

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 285 (с. 126 підручника).

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 286 (с. 126-127 підручника).

— Які характерні риси людей у прислів’ях? (Вихованість, шанобливість, лінощі, щедрість, жадібність, дружба, відданість, любов до рідного краю ).

✵ Перевірка поетапного виконання завдань вправи. Зачитування займенників із коментуванням.

Додаткове завдання до вправи: • Про яку рису йдеться в прислів’ї Язик поранить дужче за саблю? Пригадайте, які ви ще знаєте прислів’я на цю тему. (Слово — не горобець, вилетить — не впіймаєш. Гостре словечко ранить сердечко. Слово кажи, та про наслідки думай. Слово прикрашає людину. Стримуй себе у всьому, а найбільше — у словах. Треба знати, що та де казати).

2. Виконання вправи 287 (с. 127 підручника).

Учитель. З творчістю цього письменника ви вже ознайомились у другому та третьому класах на уроках літературного читання. У своїх творах О. Копиленко вплітає наукові відомості в художню розповідь.

✵ Бесіда за змістом тексту.

— За якими ознаками цей твір можна назвати автобіографічним? Хто приятель автора? Що найкраще виходить малювати в художника?

Мовний аналіз тексту: • Назвіть займенники. • Скільки речень у тексті? Чи є серед них питальні й окличні? • Назвіть слова, які утворені за допомогою префіксів. • Знайдіть у тексті слова, у яких звуків більше, ніж букв. (Я, є, малює, краще). Поясніть, чому. • Назвіть прикметники, які використав автор. Визначте рід, до якого вони належать. (Ручного — ч. р.). • Знайдіть у тексті слова, які відповідають на питання: як? (дуже добре, краще); коли? (змалку, днями); скільки? (багато); куди? (додому).

Додаткові завдання до тексту: • Визначте головні та другорядні члени в першому й четвертому реченнях. • Зробіть звуко-буквений аналіз слів намалює, приятель (на вибір).

V. Підсумок уроку.

Вправа «Шифрувальники»

— Прочитайте текст, уставляючи займенники на місці пропусків.

Шпак подібний до чорного дрозда, але строкатіший. Пір’я в ... блискучіше, веселкою переливається. Усі звикли, що шпак живе в шпаківні, яку змайструвала людина. Проте так буває не завжди.

Шпаки люблять старі ліси, де багато дуплястих дерев. У дуплах ... й мостять гнізда. Важко до такого гнізда дістатися ворогові: спробуй утриматися на гладенькому товстому стовбурі.

Збирати їжу для пташенят шпаки летять на поля, городи й луки.... винищують багато комах, личинок і гусені.

— Провідміняйте займенники: 1 варіант — він] 2 варіант — вона] З варіант — воно.

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 288 (с. 127 підручника).

Додатковий матеріал для вчителя

Шпак звичайний належить до ряду горобцеподібних, родини шпакових. Довжина тіла становить 19-22 см, вага — 60-90 г.

Шпаки багатьох видів населяють усю територію України, більшу частину Європи та Західної Азії. Восени птахи, як правило, перелітають на південь, однак там вони не розмножуються. Шпаків також було завезено до Австралії, Нової Зеландії, Північної Америки та Південної Африки.

Шпаки радше ходять, ніж стрибають. їх політ упевнений і прямолінійний. Вони є досить галасливими птахами з великим розмаїттям як механічних, так і мелодійних звуків. У неволі шпаки здатні вивчити безліч різних звуків, мелодій і голосів.

Зазвичай співають самці. Пісні супроводжуються клацанням, вищанням, клекотінням і свистом. Окрім пісень, було також описано 11 покликів, такі, як поклик зграї, небезпеки, атаки й зборів. Шпаки голосно щебечуть під час купання. Навіть коли зграя мовчить, синхронізовані рухи птахів спричинюють характерний шум, який можна почути за сотні метрів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити