Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ЗАЙМЕННИК

УРОК 80 Уживання займенників із прийменниками

Тема уроку. Уживання займенників із прийменниками

Мета: учити школярів уживанню займенників із прийменниками в усному та писемному мовленні; удосконалювати павички розпізнавати займенники в текстах; розвивати вміння змінювати займенники за відмінками; виховувати інтерес до читання творів усної народної творчості (казок).

Обладнання: ілюстрації із зображенням вовка, сороки й каченяти, картки для самостійного опрацювання.

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

•  Написання з’єднань ач, ка, ня, че, слова каченя.

— Доберіть до слова каченя спільнокореневі слова. У яких казках вам траплявся цей герой?

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Сьогодні на уроці ми будемо вправлятись у доборі та вживанні займенників із прийменниками. Для цього будемо утворювати словосполучення з прийменником до, добираючи до них особові займенники та змінюючи їх у відповідній формі.

III.  Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

•  Виконання вправи 289 (с. 127-128 підручника).

Словникова робота

Несила — не під силу.

Шкода трапиться — лихо, біда станеться.

Мовний аналіз тексту: • У якій формі спілкуються герої? (У формі діалогу). Які розділові знаки ставимо на початку кожної репліки? • Назвіть прикметники, які трапляються в тексті, і слова, з якими вони пов'язані. • Провідміняйте іменник ліс. • Перекажіть зміст за ланцюжком слів: зустріч —> бідкання вовка —> діалог героїв > мудра відповідь сороки. Чи погоджуєтеся ви з думкою сороки?

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 290 (с. 128 підручника).

— Яких форм набувають займенники після прийменників? Як пишуться займенники з прийменниками? Визначте відмінок займенників.

• Перевірка виконання завдання — кілька учнів зачитують утворені словосполучення.

2. Виконання вправи 291 (с. 128-129 підручника).

Мовний аналіз тексту: • Поясніть уживання великої букви. Сформулюйте правило. • Назвіть займенники з прийменниками. Поясніть їх написання. • Зачитайте питальні речення. • Поясніть чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів. • За допомогою якого слова можна дізнатися, що каченятко — це хлопчик? (Він — займенник).

Додаткові завдання до тексту: • Зробіть звуко-буквений аналіз слів жаліють, хвилюється. • Усно провідміняйте займенники він, вона, ви, вони із сусідом (сусідкою) по парті.

V.   Підсумок уроку.

Слуховий диктант

— Запишіть у правильній формі почуті займенники та прийменники, з якими вони вжиті.

Ми прийшли до (вони, них), я почув казку від (вона, неї), на (вона, ній) була хустинка, співали про (він, нього), розказували усмішку (він, йому), на (він, ньому) був кашкет.

Самостійна робота з взаємоперевіркою

Учні виконують завдання на картках.

— Утворіть і запишіть слова, використовуючи займенники, подані в довідці. Перевірте правильність виконання завдання із сусідом (сусідкою) по парті.

Зразок картки

Ко..к, ..очок, на..сто, ма..к, ..шия, коро..сло, ..нахідники, прос..радло, цв..х, школ..рі, Ко..горошко, па..сони, дз.., ..соко.

Довідка: я, ми, ти, він, ви.

VI. Домашнє завдання.

• Виконання вправи 292 (с. 129 підручника).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити