Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ЗАЙМЕННИК

УРОК 81 Уживання займенників із прийменниками

Тема уроку. Уживання займенників із прийменниками

Мета: учити дітей уживанню займенників із прийменниками в усному й писемному мовленні; удосконалювати навички розпізнавати займенники в текстах; розвивати вміння змінювати займенники за відмінками; виховувати інтерес до читання творів усної народної творчості (казок) і повагу до культурних традицій свого народу.

Обладнання: ілюстрації із зображенням царської родини, вельмож; виставка глиняного посуду, предметів із дерева, писанок, вишитих рушників тощо.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написания з’єднань ме, ло, сло, ре, слова ремесло.

— Пропишіть рядок слова ремесло. Які види ремесел ви знаєте? Які поширені у вашому рідному краї?

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Сьогодні на уроці ми помандруємо стежками народних казок, кожна з яких матиме повчальний зміст. А також дізнаємося про майстерність давніх українців.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 293 (с. 129-130 підручника).

Мовний аналіз тексту: • Знайдіть у тексті слова, у яких звуків більше, ніж букв. Чи є серед названих слів займенники? Визначте їх особу, число й відмінок. • Назвіть слова, у яких букв більше, ніж звуків. (Кілька, донька, батькам, одружиться, батько). • За якою ознакою можна поєднати кілька цих слів в одну групу? (Група — родина).

Додаткове завдання до тексту: • Зробіть звуко-буквений аналіз слів якогось, віддасть, своєї (на вибір).

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 294 (с. 130 підручника).

Учитель зачитує правильний варіант утвореного словосполучення, а учні, обмінявшись зошитами зі своїми сусідами по парті, перевіряють правильність виконання завдання, виправляючи помилки.

Фізкультхвилинка (гімнастика для очей)

Вправа виконується стоячи. Поставте палець руки по середній лінії обличчя навпроти перенісся на відстані 25-30 см від очей. Подивіться двома очима на кінець пальця 3-5 с. Закрийте долонею лівої руки ліве око й подивіться на кінець пальця 3-5 с. Заберіть долоню, дивіться двома очима на кінець пальця 3-5 с. Потім аналогічна вправа виконується при фіксації пальця лівої руки, з прикриванням правого ока. Повторіть 5-6 разів. Вправа сприяє спільній роботі обох очей.

2. Виконання вправи 295 (с. 130 підручника).

✵ Бесіда за змістом тексту.

— Чому мама хвилювалася за сина? Яким він був? Як ви думаєте, як складеться подальше життя сина? Чи зможе мама опікувати його все життя?

Мовний аналіз тексту: • Скільки абзаців у тексті? • Чи є фразеологічні звороти? Зачитайте їх. Яка роль фразеологічних зворотів у тексті та мовленні? • Знайдіть у тексті слова, які називають людські почуття. (Боялась, хвилювалася, горе, страждання, біль, образа, смуток). До яких частин мови вони належать? • Які слова використав автор, щоб уникнути повтору для іменників дятел, мати, сині (Пташка, жінка, хлопчик). • Поясніть уживання розділових знаків.

Додаткові завдання до тексту: • Зробіть звуко-буквений аналіз слів однієї, боялась, страждання (початковий рівень). • Установіть зв’язок слів у реченні В однієї жінки народився син (достатній рівень). • Проаналізуйте як частину мови слова: син (достатній рівень); жінки (високий рівень).

V. Підсумок уроку.

✵ Виконання завдань.

— Доберіть до поданих назв ремесел спільнокореневі слова: 1 варіант — писанкарство; 2 варіант — витинання; 3 варіант — вишивання; 4 варіант — гончарство.

— Випишіть із тексту (текст записаний на дошці чи індивідувальних картках) займенники. Визначте їх особу, число та відмінок.

Велику цінність у кожній оселі мали вишиті рушники. Ними прикрашали вікна та двері. Часто на кінцях таких рушників можна було побачити обереги — вишиті фігурки людей, що немовби взялися за руки й не пускають злі сили. Гордістю кожної української родини були рушники для образів. Для них брали найкраще тонке, гарно вибілене полотно.

Та особливого статусу набирали весільні рушники, які дівчата вишивали довгими зимовими вечорами. Про них складено в народі багато пісень.

VI. Домашнє завдання.

1. Виконання вправи 296 (с. 131 підручника).

2. Творчі завдання: підготувати розповідь про певний вид ремесла та доповнити її ілюстрацією; підготуватися до вистави «Світ ремесел».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити