Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ЗАЙМЕННИК

УРОК 83 Уживання займенників із прийменниками. Узагальнення вивченого про займенник

Тема. Уживання займенників із прийменниками. Узагальнення вивченого про займенник

Мета: удосконалювати вміння дітей розпізнавати займенники в тексті; розвивати навички вживання займенників в усному та писемному мовленні; виховувати повагу та шану до традицій українського народу, а також пізнавальний інтерес до вивчення відомостей про тварин.

Обладнання: ілюстрації із зображенням їжаків, папороті, святкування Івана Купала; картки для роботи в парах.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

— Пропишіть рядок слова папороть. Чи бачили ви цю рослину? Що особливого про неї ви можете розказати? Які відомості з природознавства ви можете пригадати для розповіді про цю рослину: умови росту, розмноження, клімат, чи має квітку, плід?

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Сьогодні ми пригадаємо, виконуючи завдання, відомості про займенник як частину мови.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 298 (с. 132 підручника).

Словникова робота

Гном — вигаданий казковий персонаж, добрий чоловічок маленького зросту.

Досі — до цього часу.

Івана Купала — свято, яке відзначають 7 липня.

Учитель. Під час святкування Івана Купала хлопці носять високу тичку, прив’язавши до неї солом’яну ляльку (Купало, або Купайло), а дівчата одягають віночки з кольоровими стрічками. Вербову гілку прикрашають квітами й стрічками — це Марена. Потім співають пісні, палять Купайло, стрибають через вогонь, обливають один одного на здоров’я. Після закінчення свята дівчата розбирають Марену, а гілки відносять до річки й кидають у воду, туди ж опускають і вінки. На кожному віночку запалюють свічку.

Мовний аналіз тексту: • Чи можна в третьому реченні обрати з дужок слово він? (Ні, бо ми не будемо знати, про кого йтиметься в тексті). А в четвертому реченні використати слово він ? (Так). • Знайдіть у тексті прикметники. Визначте, які з них ужито в прямому та переносному значеннях. • Скільки в тексті займенників? Визначте їх особу, число й відмінок. • Поясніть написання слова з апострофом. Доберіть ще три слова на цю орфограму. • Поясніть написання словосполучення Івана Купала. • Поясніть написання дієслова не бачив з часткою не.

Додаткові завдання до тексту: • Утворіть від слова чоловік спільнокореневі слова за допомогою суфіксів. Визначте в них корінь. Складіть і запишіть речення з одним із дібраних слів. Визначте в ньому головні члени речення. • Зробіть звуко-буквений аналіз слів щасливою, таємницю.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 299 (с. 132 підручника).

■ Мовний аналіз тексту: • Назвіть у тексті числівники. Вони порядкові чи кількісні? • Назвіть займенники, зазначаючи їх особу. • Визначтенайменші слова за кількістю букв. До яких частин мови вони належать з уже відомих вам? (І, й — з’єднувальні сполучники, з — прийменник). • Назвіть прикметники. Укажіть, на яку ознаку вказує кожен із них. • Зачитайте дієслова, які називають завершену дію. Пригадайте, на які питання вони відповідають.

2. Виконання вправи 300 (с. 133 підручника).

— Утворіть словосполучення, дібравши до поданих дієслів особові займенники (на вибір). Прочитайте по черзі із сусідом (сусідкою) по парті утворені словосполучення. Підкресліть займенники, які ви використали під час виконання завдання. Визначте головне й залежне слово в утворених словосполученнях.

Додаткові завдання до вправи: • Складіть і запишіть речення з двома словосполученнями (на вибір). • Визначте та підкресліть головні члени речення в одному зі складених речень. До якої частини мови вони належать?

3. Робота з рубрикою «Спілкуймося красно!» (с. 133 підручника).

— Прочитайте відомості з рубрики. Складіть і запишіть два речення зі словосполученнями, поданими в рубриці.

V. Підсумок уроку.

✵ Опрацювання карток для роботи в парах.

— Підкресліть у поданих прислів’ях займенники. Напишіть над кожним, до якої особи він належить. (Діти по черзі називають визначені ними займенники та їх особи).

Вправа «Мовні обчислення»

Вітер — тер + на — а + окунь — унь = (вінок)

Ко — о + суп — сп + Катя — Ка = (кутя)

Ка + лин — н + насос — сос = (калина)

— Назвіть ті мовні відповіді, у словах яких є займенники. Усно складіть із ними речення. Запишіть речення про свою мрію, використовуючи займенник я. Проаналізуйте займенник він за алгоритмом розбору займенника як частини мови.

Вправа «Мікрофон»

— Розкажіть, яке завдання за темою «Займенник» вам найбільше сподобалося.

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 303 (с. 133 підручника).

Розбір займенника як частини мови

1. Слово для розбору.

2. Яка частина мови?

3. Початкова форма (у називному відмінку однини).

4. Особа (для особових).

5. Рід (якщо є).

6. Число.

7. Відмінок.

8. Яким є членом речення?

Зразок. Ми вийшли надвір і стали гратися.

Ми — займенник, початкова форма — я, 1-а особа, множина, називний відмінок, у реченні є підметом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити