Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 84 Дієслово як частина мови. Повторення вивченого

Тема уроку. Дієслово як частина мови. Повторення вивченого

Мета: повторити з учнями вивчені в попередніх класах відомості про дієслово як частину мови; учити визначати дію дієслова (завершена й незавершена); удосконалювати вміння розпізнавати дієслова в реченнях, тексті; розвивати вміння добирати відповідні до змісту дієслова в реченні; виховувати почуття замилування красою природи в художніх текстах.

Обладнання: репродукції картин на тему «осінь», звукозапис музичної композиції П. Чайковського «Пори року. Осінь», кольорові олівці й аркуші паперу.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

— Пропишіть рядок слова листопад.

— Як утворилося це слово? Назвіть спосіб словотворення. (Поєднання двох основ — листя падає).

— Листя опадає якої пори року? (Восени).

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Ми перегортаємо ще одну сторінку підручника, на якій не лише зазначена нова тема, а й чудові рядки художніх творів, за до-

помогаю яких автори змальовують красу природи восени — ще раз замішуємося золотими шатами дерев восени.

(Вірш на екрані чи на дошці).

Пов’яли пишні квіти,

Затих осінній сад.

Туманом ліг на віти

Холодний листопад.

Зима ось-ось прилине,

В снігах засне земля,

І пісня хуртовини

Над нею загуля.

— Назвіть іменники, які використані в цій поезії (квіти, сад, туманом, віти, листопад, зима, снігах, земля, пісня, хуртовини), прикметники (пишні, осінній, холодний), числівники (немає) та займенники (нею).

— Назвіть слова, які називають дію предметів, зазначених у поезії. (Пов’яли, затих, ліг, прилине, засне, загуля). Як називаються ці слова? (Дієслова).

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 302 (с. 134 підручника).

Словникова робота

Ковані — коваль викував.

Гасають — швидко пересуваються, бігають.

Табун — група коней.

Узда — віжжя, віжки (синоніми) — шнурівки для запрягання коней.

Обшарпане — обдерте.

— Прочитайте текст. Перекажіть за опорними словами: листочки (що роблять?) хмари (що роблять?) мрії (що роблять?) зорі (що зроблять?)

Мовний аналіз тексту: • Визначте тип тексту за стилем мовлення. Назвіть ознаки, властиві власне художньому стилю. • Назвіть слова-прикметники, ужиті в переносному значенні. • Відшукайте слова, які пишуться з апострофом. Поясніть цю орфограму. • Відшукайте слова-іменники, утворені суфіксальним способом. (Листочки). • Назвіть слова, у яких відбувається чергування голосних чи приголосних у коренях слів. (Кіньми — коні). • Поясніть уживання розділового знака — коми — у першому реченні. (Однорідні тени речення — присудки ). • Поясніть написання слова гілля. • Відшукайте в тексті речення, у якому є словосполучення іменника з дієсловом.

Додаткове завдання до вправи: • Зробіть звуко-буквений аналіз слів (два на вибір): гілля, гасають, дзвонять, сиплеться. • Зробіть синтаксичний розбір третього речення в тексті (високий рівень); випишіть із тексту словосполучення іменників з дієсловами й визначте головне й залежне слово в них (достатній і середній рівень); випишіть словосполучення іменників з прикметниками, визначте головне й залежне слово (початковий рівень),

— Усно поставте питання до дієслів, ужитих у тексті.

2. Робота з правилом про дієслово (с. 134 підручника).

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 303 (с. 135 підручника).

Словникова робота

Гребля — технічна споруда, що перегороджує річку (ставок) для створення водосховища.

Пошкандибав — ледве пішов, пересуваючи ноги.

Цвях — гвіздок.

✵ Виконання завдань вправи.

Зразок (розбір словосполучення):

Гол. Залежн.

Замело снігом (що зробило?) явище природи; дія завершена.

Хвилини рефлексії

✵ Слухання звукозапису музичного твору П. Чайковського «Пори року. Осінь». (Діти, маючи на парті аркуші й олівці, малюють танок осіннього листя).

2. Виконання вправи 304 (с. 135 підручника).

— Прочитайте вірш Л. Мовчун, уставляючи пропущені букви. Позначте слова, значення яких є незрозумілим.

Словникова робота

Негода — погана погода.

Мрячить — дріботить дохц, сипле.

Кволий — безсилий, немічний.

Дієта — спеціально розроблений оздоровлювальний режим харчування переважно для хворих людей.

✵ Бесіда за змістом поезії.

— Коли захворів листочок?

— Чого він боїться?

— Як запропонував лікар лікуватися хворому?

— Як допомогла тітка зима листочку?

— Які засоби художньої виразності використала авторка під час написання цієї поезії? (Уособлення, епітети).

— Як би ви запропонували лікуватися хворому листочку?

Мовний аналіз тексту: • Назвіть стиль написання тексту, форму літературного твору. (Поезія). За якими ознаками можна це визначити? • Назвіть із поданого тексту слова, написання яких треба перевіряти за орфографічним словником. • Назвіть у тексті прикметники й визначте їх рід. • Спробуйте прочитати текст, уникаючи прикметників. Яка їх роль у тексті? • Назвіть займенники й визначте їх особу, число, відмінок. • Поясніть утворення слів снігур, вітровій. • Відшукайте слова, у яких звуків більше, ніж букв (хворіє, має, дієту, пацієнту)-, букв більше, ніж звуків (туманить, мрячить, постільний, білесеньку).

Додаткові завдання до вправи: • Розберіть за будовою слова постільний, білесеньку, кленовий. • Зробіть синтаксичний розбір перед останнього речення (високий і достатній рівень). • Зробіть звуко-буквений аналіз слів боїться (середній рівень), білесеньку (початковий рівень).

V. Підсумок уроку.

✵ Виконання завдань.

Вправа 1 (за варіантами)

— Прочитайте слова з ознаками кольору. Визначте, чи можна до них поставити однакові запитання. Складіть речення з кожним із зазначених слів з ланцюжка й визначте, до якої частини мови належать ці слова та яким членом речення виступають.

1 варіант — синь, синій, синіє.

2 варіант — жовтизна, жовтий, жовтіє.

3 варіант — зелень, зелений, зеленіє.

4 варіант — білизна, білий, біліє.

Вправа 2

— Додайте дієслова в текст і спишіть його. Підкресліть дієслова двома лініями.

... осінь. Одного разу їжачок якось ... до нас у хлівець, та й давай там в одному кутку ... землю. ... чималу купу, ... зверху паперу, хусточок, сінця.... туди усередину,... у клубочок і міцно ... .

І так ... він усю зиму, як багато інших звірят, і... навесні.

VI. Домашнє завдання.

1. Виконання вправи 305 (с. 135 підручника).

2. Вивчити правила (с. 134, 135 підручника).

Додатковий матеріал для вчителя

Снігур — птах ряду горобцеподібних, родини в’юркових.

Довжина тіла 15-19 см, вага 320-340 г. В Україні — звичайний осілий птах Карпат. Узимку живиться ягодами, бруньками й насінням деревних порід.

Снігурі розташовують свої гнізда на густих горизонтальних гілках, частіше подалі від стовбура на висоті від 2 до 5 м. Будують їх із щільно переплетених тонких ялинових гілок та іншого сухого гілля й вистелють рослинним матеріалом з невеликою кількістю шерсті та пір’я.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити