Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 85 Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів

Тема уроку. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів

Мета: узагальнити матеріал теми, вивчений у попередніх класах; на основі цих знань учити школярів розрізняти й добирати до дієслів синоніми, антоніми, слова в прямому та переносному значенні; дати поняття учням про багатозначність дієслів; учити розпізнавати значення дієслів у писемному й усному мовленні; виховувати пізнавальний інтерес і почуття любові до художнього слова, книжок вітчизняних авторів.

Обладнання: ілюстрації із зображенням ведмедя, лисиці, бабусі, сап’янців, сотів з медом, вулика, хмари.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

І. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єднань ве, дм, ед, мед, ідь.

— Яке слово можна скласти із запропонованих складів?

✵ Написання слова ведмідь (один рядок).

— Які асоціації виникають у вас із цим словом (методичний прийом «асоціативний кущ»)?

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Сьогодні на уроці ми продовжуємо ознайомлюватися з дієсловом. Зокрема, навчимося розрізняти дієслова-синоніми та дієслова-антоніми, визначатимемо пряме й переносне значення дієслів. Нашим помічником, як ви вже здогадалися, буде Мишко — ведмідь, який найбільше за все любить ласувати медом.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Слово вчителя.

— Які слова називають антонімами? Утворіть антонімічні нари до поданих слів: день (ніч); веселий (сумний); веселитися (сумувати).

Виконуючи завдання, ми переконалися, що антоніми можна дібрати не лише до іменників і прикметників, а й до дієслів.

Читаючи художні твори, ми не раз милувалися образними висловами, які в літературі називаємо прийомом уособлення, наприклад: сонце усміхнулось, осінь відходила, верба вбралась у вінок, сонце пішло спати. Це переносне значення слів.

2. Виконання вправи 301 (с. 131 підручника).

— Багатозначні дієслова — дієслова, які мають кілька значень. Наприклад, відкривати: відкривати банку; відкривати нову школу; відкривати Америку (винахід); вилетів: миттю вилетів Гриць із хати (швидко вибіг; горобець вилетів).

Додаткове завдання до вправи: • Складіть із словами утвореної антонімічної пари речення, у якому одна частина речення буде антонімом до іншої.

2. Виконання вправи 307 (с. 136-137 підручника).

Словникова робота

Ведмідь, медолюб (словникові слова).

Сап’янці — чобітки чи черевики, пошиті з м’якої шкіри різних кольорів. Облудниця — та, що весь час блукає.

Пожурився — зажурився, засмутився.

Занадився — став часто бувати.

Став тягати — красти.

— Які ви знаєте казки, у яких героями є лисиця, ведмідь? Чи в усіх казках лисиця така підступна?

Мовний аналіз тексту: • Скільки абзаців має текст? За якими ознаками його поділено на дві частини — абзаци? • Зачитайте речення, яке спонукає нас замислитися над пошуком справжнього злодія. (Може, то інший злодій?) • Пригадайте та поясніть написання дієслів з часткою не. • Поясніть написання слів Медолюб, Облудниця, Орися з великої букви. • Простежте за способом творення слова медолюб. (Любить мед).

✵ Доберіть три слова, які подібні за написанням до слова сльозами. (Льоня, льох, льон, мальовничий, кольоровий). • Яка форма запису слів лисиці використана в тексті? (Пряма мова). • Відшукайте в тексті слова, у коренях яких відбувається чергування звуків. (Ведмідь — ведмедя).

✵ Назвіть числівники, які зазначені в тексті, і визначте їх належність до кількісних чи порядкових. • Зачитайте речення, у якому є фразеологічний зворот. (Сльозами вмилася..., слава недобра пішла).

✵ Виконання завдань вправи.

Додаткові завдання до вправи: • Зробіть синтаксичний розбір речень: 1 речення тексту (початковий рівень); 10 речення (середній і достатній рівні)] 11 речення (високий рівень). • Утворіть антонімічні пари з дієсловами пожурився, забувати.

Фізкультхвилинка

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 308 (с. 137 підручника).

V. Підсумок уроку.

1. Робота в групах.

Кожна група добирає словосполучення з дієсловом, що може описувати поведінкові риси характеру певної тварини (діти обирають тварин методом жеребкування або пропонують власні варіанти).

Наприклад: лазить по дереву, любить мед, їсть мед, спить у барлозі, смокче лапу, ловить рибу.

Тварини: заєць, лисиця, миша, кіт.

Вправа «Міркуємо разом»

— Поясніть, що означає дієслово в кожному вислові.

Годинник іде; поїзд іде; людина іде; день іде; вистава іде; дим іде.

— Чи можна назвати дієслово іде багатозначним? Наведіть свої приклади багатозначних дієслів.

2. Вправа для самостійного опрацювання учнями з подальшою перевіркою. (Слова зображені на екрані чи записані на дошці).

— Прочитайте дієслова. Визначте найповільнішу та найшвидшу дію. Запишіть дієслова в порядку поступового спадання руху, замінюючи назву дії предмета близьким за значенням словом.

Летів, шкандибав, плентався, дріботів, мчав, брів, чалапав, біг, сунувся.

✵ Учні зачитують ланцюжком синонімічні пари, які утворили.

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 309 (с. 137 підручника).

Додатковий матеріал для вчителя

Прислів’я про дружбу

В пригоді пізнавай приятеля.

Вірний приятель — то найбільший скарб.

Досить одного ворога, щоб поламати зроблене тисячею друзів. Дружні й хлібом бувають ситі.

Друзі пізнаються в біді.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити