Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 86 Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів

Тема уроку. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів

Мета: узагальнити матеріал теми, вивчений у попередніх класах; на основі цих знань, учити дітей розрізняти й добирати до дієслів синоніми, антоніми, слова в прямому та переносному значенні; дати поняття учням про багатозначність дієслів; учити розпізнавати значення дієслів у писемному й усному мовленні; виховувати пізнавальний інтерес і почуття любові до художнього слова, книжок вітчизняних авторів.

Обладнання: ілюстрації із зображенням стоніжки, мокрецю, незабудки, жука-скарабея; індивідуальні картки.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

І. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єднань за, бу, дк, ка, не, буд, слова незабудка.

— Що ви знаєте про цю рослину? Як ви вважаєте, звідки походить її назва?

— Доберіть спільнокореневі слова до утвореного слова. (Забути, забувати).

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Ми продовжуємо детальне знайомство з дієсловом як частиною мови.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 310 (с. 137-138 підручника).

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 311 (с. 138 підручника).

Мовний аналіз тексту: • Назвіть дієслова, утворені за допомогою префіксів. (Загув, посипався, полив, застогнало, загуло, закутався, зайшло, злилися, зробилося). • Поясніть значення вислову полив як із відра. • Назвіть усі використані слова-форми слова море. Визначте в них корінь. • Назвіть дієслова з переносним значенням. • Назвіть дієслова, які називають явища природи.

Фізкультхвилинка

Хто за партами стомився,

І направо похилився?

Треба дружно всім нам встати,

І зарядку розпочати.

Сонце спить, небо спить,

Навіть вітер не шумить.

Рано-вранці сонце встало,

Всіх проміннячком вітало.

Хмарка сонечко закрила,

Слізки срібнії зронила.

Ми ті слізки пошукаємо

У травичці позбираємо.

2. Виконання вправи 312 (с. 138 підручника).

Додаткове завдання до вправи: • Визначте відмінок дібраних іменників. • Складіть речення з трьома складеними словосполученнями та запишіть їх. • Зробіть синтаксичний розбір складених речень: усіх трьох речень (високий рівень)] двох речень (достатній рівень); одного з речень (середній і початковий рівні).

V. Підсумок уроку.

1. Виконання завдання.

— Прочитайте речення, подані на дошці чи на екрані. Доберіть із довідки й уведіть у речення дієслова в потрібній формі. Визначте, чи можна їх назвати близькими за значенням.

Тато ... мене і маму з днем 8 Березня.

Учні нашого класу ... ветеранів зі Святом Перемоги.

Колядники... господарів дому.

Довідка: поздоровляти, вітати, віншувати.

2. Самостійна робота за індивідуальними картками.

— Прочитайте вислови. Спишіть їх, пояснюючи значення словосполучень.

Бити байдики, пекти раків, вішати носа, комарика задавити, комар носа не підточить, варити воду.

Зразок. Бити байдики — нічого не робити, ледарювати.

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 313 (с. 138-139 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити