Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 87 Побудова речень з однорідними присудками

Тема уроку. Побудова речень з однорідними присудками

Мета: учити школярів будувати речення, використовуючи в них однорідні присудки; удосконалювати навички визначати дієслова-синоніми й антоніми; розвивати вміння вживати дієслова в переносному значенні в усному й писемному мовленні; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати почуття спостережливості та милування красою природи.

Обладнання: репродукції картин із зображенням весни та зими; ілюстрація із зображенням снігу, сніжинок.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єднань за, ті, ль, ме.

✵ Написання слова заметіль (один рядок).

— Які ще зимові «слова-родичі» ви можете дібрати до цього слова? (Сніг, сніжинки, завірюха, холод, мороз).

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

✵ Виконання завдання.

— Прочитайте текст. Назвіть дієслова.

Усі дерева вже простигли вгору, до сизого неба, оголені віти. Тільки ялинки й сосни стоять зелені та дуб не скинув свого вбрання. Листя вже пожовкло, потемніло.

— Зробіть синтаксичний розбір останнього речення. Яку особливість ви помітили? (У цьому реченні два дієслова). Це речення з однорідними присудками.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 314 (с. 139 підручника).

— Прочитайте текст вправи, розкриваючи дужки.

Мовний аналіз тексту: • Поясніть написання слова з великої букви. • Назвіть дієслова, які називають рух у першому реченні. • Назвіть слово, яким можна замінити займенник вона в тексті. • Знайдіть у тексті займенники та зачитайте їх. • Назвіть дієслова, які утворилися за допомогою префікса.

✵ Виконання завдань вправи.

Додаткове завдання до вправи: • Провідміняйте займенник вона.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 315 (с. 139 підручника).

— Прочитайте дієслова.

Фізкультхвилинка

✵ Виконання завдань вправи.

2. Виконання вправи 316 (с. 139-140 підручника).

— Прочитайте текст, дібравши відповідно до змісту пропущені дієслова. Перекажіть зміст тексту.

Мовний аналіз тексту: • Визначте, яка кількість речень за метою висловлювання переважає в цьому тексті. • Знайдіть у тексті слова, у яких відбувається чергування приголосних звуків у корені слова. (Сніжинка — сніг, круг — кружляли, верх — вершечок). • Поясніть написання слів землею, великої. (Ненаголошені е, и). • Знайдіть слово, яке підсилює почуття любові мами-хмари до своїх дітей. (Дуже). На яке питання воно відповідає? • Визначте в тексті займенники та назвіть їх, зазначивши відмінок, у якому вони вжиті.

✵ Виконання завдань вправи.

Додаткові завдання до вправи: • Випишіть дієслова, які утворені префіксальним способом. • Зробіть звуко-буквений аналіз слів чорної, деякі, землю. • Зробіть синтаксичний розбір речень / ось сніжинки виросли (початковий і середній рівні); 1 речення тексту (достатній рівень);речення Вони кружляли у весняному таночку... (високий рівень).

V. Підсумок уроку.

Розподільний диктант

— Запишіть слова в три колонки за належністю до певної частини мови: іменники, прикметники, дієслова.

Лялька, не дрімає, гарні, зацвіли, лісові, капелюх, літо, зелені, квітує, біленькі, медицина, біліє, людина, сніжок, сонечко, сонячний, світило, дрімали.

Вправа «Так, ні»

Учитель читає дієслова. Учні повинні вказати «так», якщо це дія завершена; «ні», якщо дія незавершена.

Затанцював, стрибав, намалював, танцюю, ліпить, заспіваю, стрибаю, злетів, будую, упав, говоритиму, напишу, колише, читають.

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 317 (с. 140 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити