Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ТЕКСТ

УРОК 7 Поділ тексту на частини. План тексту

Тема уроку. Поділ тексту на частини. План тексту

Мета: учити школярів ділити текст на частини та складати до нього план; удосконалювати вміння учнів визначати основну думку та тему тексту, добирати до нього заголовок; формувати навички висловлювання власної думки, аргументуючи її; розвивати усне та писемне мовлення, мисленнєві процеси: умовивід, судження, спостережливість; збагачувати словниковий запас дітей; виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання: ілюстрації із зображеннями осіннього та зимового пейзажів, орфографічний словник.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єднань кл, ле, ен, слово клен.

— Пропишіть рядок цього слова. Доберіть до прописаного слова спільнокореневі слова, визначте корінь.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Пригадаємо, як ділити текст на частини та складати до нього план.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 25 (с. 16 підручника).

Мовний аналіз тексту: • Назвіть слова, написання яких потрібно перевіряти, добираючи перевірні слова. • Укажіть слова, у яких є сумнівні приголосні звуки. • Назвіть дієслова, які утворені префіксальним способом. Укажіть префікси. Поясніть написання префікса роз-.

✵ Знайдіть у тексті іменник, який утворений суфіксально-префіксальним способом і має орфограму в написанні.

Додаткові завдання до тексту: • Доберіть до слова вітерець спільнокореневі слова. Якими способами вони утворені? Розберіть їх за будовою. • Випишіть із тексту та провідміняйте слово, яке вказує на колір. (Золота). • Зробіть звуко-буквений аналіз слова підтвердження.

2. Виконання вправи 26 (с. 16-17 підручника).

Мовний аналіз тексту: • Поясніть написання слів з великої букви. • Поясніть уживання числівників. • Назвіть слова, написання яких потрібно перевіряти, добираючи перевірні слова. • Укажіть слова, написання яких необхідно перевіряти за орфографічним словником.

✵ Назвіть словосполучення, ужиті в переносному значенні. • Відшукайте в тексті антоніми. Назвіть їх. • Укажіть слова, у коренях яких відбувається чергування приголосних звуків. (Казочці, засніжило).

Додаткові завдання до тексту: • Розберіть за будовою слова квіточки, річечки, заморозки. • Виконайте синтаксичний розбір речення (диференційовано): початковий рівень — Цвіли перші квіточки; середній рівень — Пахла липа й акація; достатній рівень — Весна була весела, гомінка й грайлива; високий рівень — Коли вона приходила, співали пісні струмочки, річечки та джерельця.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 27 (с. 17 підручника).

V. Підсумок уроку.

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 28 (с. 17 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити