Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 88 Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання (розповіді) про ситуацію з життя класу

Тема уроку. Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання (розповіді) про ситуацію з життя класу

Мета: розвивати в учнів уміння будувати текст-розповідь, дотримуючись відповідної структури, логічно й послідовно викладати думки, використовувати засоби виразності; виховувати скромність, дружелюбність, відповідальність за доручену справу та свої вчинки, почуття обов’язку, толерантності.

Обладнання: зошити з розвитку писемного мовлення, додаткові матеріали.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. Підготовчий етап.

Матеріал для слухання-аудіювання

Не тримай у душі своїй зла,

Стережись злого слова сказати.

Злеє слово — біда не мала,

То ж не варто і злоби тримати.

Г. Акулов

II. Повідомлення теми уроку.

Учитель. Про що йдеться у вірші Г. Акулова?

Кожна людина має негативні й позитивні риси характеру. До позитивних ми відносимо любов, гідність, скромність, порядність, милосердя, доброту, совість і багато інших. До негативних — зло, заздрість, гординю, лінь та інші. Усі ці почуття заховані в душі людини, їх не можна розгледіти відразу. Однак своєю поведінкою, учинками, словами людина виражає і позитивні, і негативні риси характеру. Особливо ці риси проявляються в стосунках із людьми. Проаналізуємо, що означають окремі риси людини.

Гідність — сукупність рис, що характеризують позитивні моральні якості людини (честь, скромність, толерантність тощо), ставлення до себе, нашу поведінку в різних життєвих ситуаціях. Це самоповага й повага до інших.

Скромність — властивість людини, яка не любить підкреслювати свої заслуги. Проявляє стриманість у поведінці, вихованість.

Справедливість — риса характеру людини, яка має об’єктивне ставлення до інших, неупереджено вирішує справи, чесна й порядна.

Відповідальність — риса людини, яка чесно виконує взяту на себе роботу, справу, відповідає за свої вчинки, дії, слова.

Толерантність — риса людини, яка терпима до чужих думок і поглядів. Уміє уважно вислухати інших, допомогти.

На сьогоднішньому уроці ми будемо вчитися складати письмове висловлювання про різні ситуації з життя учнів у класі, їхні стосунки. Прочитайте текст, який належить українській письменниці, поетесі Г. Кирпі. У тексті вам трапиться слово гонориста — це означає сповнена гонору, пихата, чванлива людина.

III. Опрацювання додаткових матеріалів.

1. Робота в зошиті з розвитку писемного мовлення. Читання тексту Г. Кирпи (с. 43).

✵ Змістовий аналіз тексту.

— Яка тема тексту? Де відбувалася подія? Як звали подружок? Хто з них був старостою класу? Якою була Соня в цей період? Кого вибрали старостою на зборах? Як відреагувала Соня? Що сказав тато Ярославі? Чи була Соня справжньою подругою? Як ви оцінюєте поведінку Соні? Чи були подібні випадки у вашому класі?

✵ Структурний аналіз тексту.

— Скільки частин у цьому тексті? Про що йдеться в зачині? Про що ви дізналися з основної частини? Що повідомляється в кінцівці? У якій частині тексту йдеться про справжнього товариша?

2. Робота з підручником. Розгляд та аналіз сюжетних малюнків (с. 140).

3. Робота в зошиті з розвитку писемного мовлення. Читання прислів’їв про дружбу (с. 44).

4. Робота з опорними матеріалами, які стосуються структури складеного тексту, у зошиті з розвитку писемного мовлення (с. 44).

5. Складання й записування тексту-розповіді про випадок із життя класу.

IV. Підсумок уроку.

— Про які позитивні риси характеру ми сьогодні говорили? Які риси свого характеру ви б хотіли виправити?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити