Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 90 Неозначена форма дієслова

Тема уроку. Неозначена форма дієслова

Мета: ознайомити учнів із поняттям «неозначена форма дієслова» та дати основне визначення; збагачувати словниковий запас дітей; удосконалювати вміння школярів визначати в тексті дієслова та їх час; розвивати логічне мислення та мовлення; виховувати пізнавальний інтерес учнів під час вивчення української мови.

Обладнання: ілюстрації із зображенням гнома; мапа світу.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єднань ма, ти, ка, те.

— Утворіть із поданих складів слово (математика) та пропишіть його в наступному рядку.

— Як ви можете охарактеризувати це слово? (Наука, яка вчить проводити обчислення).

II. Мотивація навчальної діяльності.

✵ Вступна бесіда.

— Які навчальні предмети ви маєте в школі?

— Відгадайте назви інших навчальних дисциплін.

1. Наука про минуле, про розвиток суспільства. (Історія).

2. Математична наука, яка вивчає просторові співвідношення та форми реального світу, геометричні фігури. (Геометрія).

3. Наука про будову живих організмів. (Анатомія).

4. Наука про тваринний світ. (Зоологія).

5. Наука про рух, будову й розвиток небесних тіл та їх систем. (Астрономія).

— Під час виконання однієї з вправ, ви дізнаєтеся про навчальний заклад, у якому навчаються незвичайні учні.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 323 (с. 142 підручника).

Словникова робота

Ліцей — тип середнього загальноосвітнього навчального закладу. Ліцеїсти — учні, які навчаються в ліцеї.

✵ Бесіда.

— Хто є учнями в ліцеї? Як їх називають? Які уроки проводять у ліцеї? Що вчать ліцеїсти на уроках математики? Який обов’язок мають гноми на уроці праці?

Мовний аналіз тексту: • Визначте стиль цього тексту. • Знайдіть у тексті дієслова, що відповідають на питання що робити? що зробити? • Назвіть займенники, які вжито в цьому тексті, визначивши їх особу, число, рід і відмінок. • Поясніть написання слова з апострофом.

✵ У яких словах відбувається чергування звуків (голосних і приголосних) у корені слова? (Чистити — розчищати, гребти — згрібати).

✵ Поясніть написання слова малювання. • Назвіть дієслова, які утворилися за допомогою префікса. • Відшукайте в тексті слова, які повторюються.

✵ Виконання завдань вправи.

2. Робота з правилом «Неозначена форма дієслова» (с. 142 підручника).

Додаткові завдання до вправи: • Зробіть звуко-буквений аналіз слів ліцеїстів, обов’язками, малюють, малювання, географії. • Зробіть синтаксичний розбір першого речення, визначивши належність кожного члена речення до певної частини мови.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 324 (с. 142-143 підручника).

Учитель. Мова, якою ми висловлюємо свої думки, щоденно спілкуємося, здається нам звичною та повсякденною. Однак не всі знають, що українська мова є однією з наймилозвучніших, наймелодійніших мов світу. (Робота з мапою світу).

— Прочитайте текст вправи.

Мовний аналіз тексту: • Напишіть слово багатство. • Знайдіть слово, у якому відбувається чергування приголосних звуків. (Брід — брести). • Визначте відмінок займенників, які використані в цьому тексті. • Знайдіть слова, у яких звуків більше, ніж букв (українська, її, їх, українці, ситуації)', слова, у яких букв більше, ніж звуків (більше, близьких, значенням, мовленні, кульгати). • Назвіть дієслова, які є синонімами до дієслова йти. • Зачитайте спонукальне речення. • Знайдіть спільнокореневі слова в тексті. Якими частинами мови вони виражені? Розберіть за будовою слова багатство, багато, найбагатших.

Фізкультхвилинка

✵ Виконання завдань вправи.

✵ Робота з правилом (с. 143 підручника).

— Позначте суфікс -ти в дієсловах неозначеної форми з вправи 324.

Додаткове завдання до вправи: • Зробіть звуко-буквений аналіз слів ситуації, значенням.

2. Виконання вправи 325 (с. 143 підручника).

✵ Виконання завдань вправи.

✵ Робота з правилом (с. 143 підручника).

— Знайдіть і позначте зазначені суфікси в дієсловах неозначеної форми з вправ 324 та 325.

Додаткове завдання до вправи: • Складіть з двома фразеологізмами речення. Визначте в одному із складених речень головні члени речення.

V. Підсумок уроку.

✵ Робота з індивідуальними картками.

— Розберіть за будовою слова співати, збудувати, намалювати, перебудувати.

— Зробіть мовні обчислення.

С + 3 + бати = (стрибати)

100 + яти = (стояти)

Під + 3 + мати = (підтримати)

3і + с + 3 + б + нути = (зістрибнути)

40 — к + митися = (соромитися)

Вправа «Знайти зайве»

— Знайдіть зайве слово-назву дії. Визначте, за якою ознакою це слово може бути зайвим.

Ридає, плаче, веселиться, сумує, страждає.

Плететься, чалапає, біжить, сунеться, повзе.

Регоче, сміється, похнюпився, посміхається.

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 326 (с. 143 підручника).

Додатковий матеріал для вчителя Прислів’я про мову

Краса людини у слові.

Красна мова знаходить добрі слова.

Мова — сховище думки.

Пізнати з мови, якої хто голови.

Слово до слова — зложиться мова.

У майстра рука золота, у промовця — слово.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити