Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 91 Часи дієслова. Змінювання дієслова за часами й числами

Тема уроку. Часи дієслова. Змінювання дієслова за часами й числами

Мета: повторити раніше вивчені відомості про часи дієслова; дати учням основні поняття, за якими можна визначити час дієслів; удосконалювати вміння визначати дієслово в тексті й добирати спільнокореневі слова до дієслова; розвивати вміння визначати час дієслів і розбирати їх за будовою; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати пізнавальний інтерес до читання творів художньої літератури.

Обладнання: ілюстрація із зображенням полину; картки кожній дитині з малюнком полину.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єднань жж, жи, тт, тя, слова життя.

— Які спільнокореневі слова можна дібрати до зазначеного слова?

— Визначте серед дібраних слів слово, яке відповідатиме на питання що робити? У якій формі вжито це дієслово? (Неозначена форма).

За якою ознакою?

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. На сьогоднішньому уроці ми не лише виправлятимемось у знаходженні дієслів у тексті, а й учитимемось визначати їх час.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 327 (с. 144 підручника).

Словникова робота

Сумління — почуття відповідальності людини за свою поведінку, учинки перед самим собою.

Додаткові завдання до вправи: • Випишіть дієслова й розберіть їх за будовою. • Зробіть звуко-буквений аналіз слів лягає, має, розуміє. • Визначте дієслово, яке пишеться з не. Поясніть його написання. Складіть і запишіть речення з цим дієсловом. Визначте в записаному реченні головні члени речення.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 328 (с. 144 підручника). Робота з таблицею (за якими питаннями визначаємо час дієслів).

— Поставте дієслова блукати, жити в минулому, теперішньому іі майбутньому часі, використовуючи таблицю.

— Складіть речення з одним із слів і запишіть його. Яким членом речення виступає це дієслово?

Фізкультхвилинка

2. Виконання вправи 329 (с. 144-145 підручника).

Словникова робота

Полин — рослина з гірким присмаком.

Щем — у цьому реченні відчуття тривоги, переживання, хвилювання.

П’янить — манить, чарує.

Дужчим — сильнішим.

Золотисто-сивою — відтінок кольору.

— Прочитайте текст. Перекажіть його зміст. Якою є тема тексту? Яка головна думка тексту? Чи поділяєте ви думку автора? Обґрунтуйте свою думку.

Мовний аналіз тексту: • Назвіть, які речення за метою висловлювання переважають у цьому тексті. Поясніть уживання відповідних розділових знаків у кінці речень. • Зачитайте речення, у якому зазначені дієслова в різному часі. • Знайдіть дієслова, які називають дію, що відображає стан людини (п’янить, хвилює); дієслова, що описують дію диму (встає, пливе). • Зачитайте речення, у якому одночасно описується умова дії та її наслідок. (І хто його вдихне, стане ніби дужчим). • Назвіть займенники, які автор використав у своєму тексті. Визначте відмінок, у якому вони вжиті. • Знайдіть у тексті слово, вимова якого потребує розуміння змісту тексту. (Віки). Слово, яке має кілька значень: віки — тривалість часу; віки — повіки. • Поясніть написання слова з апострофом. • Назвіть прикметники з цього тексту в різних формах, спільнокореневі із словом сивий. • Поясніть написання займенника вас з малої букви.

✵ Виконання завдань вправи.

Додаткові завдання до вправи: • Зробіть звуко-буквений аналіз слів встає, п’янить, пізньої, хвилює, здається. Зробіть повний аналіз з характеристикою звуків одного зі слів. • Зробіть синтаксичний розбір 5 речення.

3. Виконання вправи 330 (с. 145 підручника).

✵ Робота з таблицею (змінювання дієслів за числами, визначення числа дієслова за питанням).

— Усно проаналізуйте, відповідно до таблиці, слово малюю.

Додаткове завдання до вправи: • Складіть і запишіть три речення з поданим дієсловом, щоб у кожному з них це дієслово було минулого, теперішнього та майбутнього часу: 1 варіант — називати; 2 варіант — лікувати.

V. Підсумок уроку.

Вправа «Блискавка»

Учитель швидко зачитує дієслова, а учні називають дієслова-антоніми.

Сміятися (плакати), миритися (сваритися), говорити (мовчати), закінчити (розпочати), мокнути (сохнути), продавати (купувати), руйнувати (будувати), гаснути (горіти), нагрівати (охолоджувати), іти (стояти), опускатись (підніматись).

Творче завдання

— Напишіть на картці з малюнком полину всі дієслова, що називають дію, яку можна здійснити щодо предмета. (Дивитися, малювати, зрізати, зірвати, зім’яти, засушити, милуватися, нюхати, зберегти, подарувати, нести, перенести).

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 331 (с. 145 підручника).

Додатковий матеріал для вчителя

Полин — лікарська, харчова, фітонцидна, ефіроолійна, фарбувальна, танідоносна й інсектицидна культура. Полин гіркий росте в мішаних і листяних лісах, на галявинах, вирубках, уздовж лісових доріг і просік, на лісокультурних ділянках тощо. Світлолюбна, посухо- та морозостійка, солевитривала рослина.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити