Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 92 Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) й числами

Тема уроку. Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) й числами

Мета: учити школярів визначати рід дієслова, що властиво лише для дієслів у минулому часі; удосконалювати вміння визначати час дієслів і завершеність дії; розвивати усне й писемне мовлення; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати інтерес до читання творів науково-художньої літератури.

Обладнання: ілюстрація із зображенням грака, хірурга та операційної кімнати; репродукція картини із зображенням осені; картка для роботи в парі.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єднань ос, нь, сі.

✵ Написання слова осінь (один рядок).

— Доберіть спільнокореневі слова до утвореного.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

✵ Виконання завдання.

— Прочитайте речення.

Я йду широким степом і здалека ген-ген долинає до мене подих вітру сильного й водночас теплого.

— Чи можна визначити рід особи, про яку йдеться в тексті? Чи може це бути чоловік, жінка? (Неможна визначити). Сьогодні на уроці ми навчимося визначати рід дієслова.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 332 (с. 146 підручника).

Словникова робота

Обснувало — обплело, закутало.

Озимина — сходи або посіви озимих культур, тих, що сіють на зиму.

Осокори — дерева родини вербових.

— Прочитайте текст вправи.

Мовний аналіз тексту: • Відшукайте в тексті назви рослин і визначте, до якої частини мови вони належать. • Визначте, які слова вказують на колір та якими частинами мови вони виражені. • Назвіть найменші слова в тексті. До якої частини мови вони належать? • Назвіть займенники, які зустрічаються в тексті. Визначте їх особу, рід і відмінок. • Поясніть написання слів промінням, павутиння. • Відшукайте слово, у якому відбулося чергування голосних у корені слова. (Летіло — літати).

✵ Виконання завдань вправи. Опрацювання правила (с. 146 підручника).

Додаткове завдання до вправи: • Зробіть синтаксичний розбір третього й шостого речень (початковий і середній рівні), четвертого речення (достатній рівень), п’ятого речення (високий рівень).

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 333 (с. 146-147 підручника).

Словникова робота

Хірургія — галузь медицини, яка вивчає хвороби, що лікуються за допомогою оперативного (хірургічного) методу.

Хірург — лікар, спеціаліст, який працює в галузі медицини — хірургії.

Шпиталь — лікувально-профілактична установа, яка надає населенню стаціонарну кваліфіковану й спеціалізовану медичну допомогу.

Медсестра — слово утворене від словосполучення медична сестра. Особа із середньою медичною освітою, яка працює під керівництвом лікаря або фельдшера.

Нянька — жінка для догляду за хворими в лікарнях.

Грак — пташка.

✵ Бесіда за змістом тексту.

— Кого знайшов хірург на дорозі, повертаючись з роботи? Що сталося з птахом? Що вирішив зробити чоловік з пташкою? Як почувався грак після операції?

Мовний аналіз тексту: • Змініть слово грак так, щоб у корені слова відбулося чергування приголосних. (Грак — граченя). • Яке змістове значення має прикметник головний у словосполученні головний хірург? • Доберіть спільнокореневе слово до слова автобус, яке б указувало на менший розмір цього виду транспорту. (Мікроавтобус).

Що означає лексично ця частина мікро? Які ви знаєте ще слова з частиною мікро? (Мікрофон, мікроелементи, мікроскоп). Яке слово може бути протилежним до слова мікро? (Макро — багато). • Зачитайте сполучення слів прийменника з іменниками. Поясніть їх написання. • Поясніть уживання сумнівних приголосних звуків у словах швидко, хірург. • Назвіть слово, у якому при відмінюванні відбувається чергування приголосних або голосних звуків. (Дорога — дорозі, нога — ніжка ). • Поясніть написання слова додому, яке вже неодноразово зустрічалось у попередніх вправах. Які слова на цю орфограму ви можете ще назвати? • Знайдіть у тексті слово, у якому є префікс, що «підсилює» значення слова — най. (Найбільше). Яким словосполученням можна замінити це слово? (Дуже). • У якій формі вжито дієслова в дужках? (Неозначена форма дієслова). Що допомогло вам це визначити?

Фізкультхвилинка

✵ Вправи для профілактики порушень зору.

«Стрілянина» очима праворуч, ліворуч, униз (по б разів).

«Намалювати» очима 6 кіл за годинниковою стрілкою і 6 кіл — проти.

«Написати» очима цифри від 0 до 9.

«Написати» очима число, місяць і рік свого народження.

✵ Виконання завдань вправи.

2. Робота за таблицею (с. 147 підручника).

3. Виконання вправи 334 (с. 147 підручника).

Додаткові завдання до вправи: • Складіть речення з двома дієсловами та зробіть синтаксичний розбір цих речень. Визначте частину мови, до якої належить кожне слово в реченні. • Доберіть спільнокореневі слова до дієслова збудувати й розберіть їх за будовою. До яких частин мови належать дібрані слова?

V. Підсумок уроку.

✵ Робота в парах.

— Прочитайте текст. Підкресліть у ньому дієслова. Визначте дію дієслова (завершена чи незавершена), час, рід і число дієслова. Чи можливо визначити це в кожному дієслові?

Граки приносять весну. На високих деревах вони мостять гнізда або старанно ремонтують старі. Для цього збирають торішню траву й сухі гілки, найчастіше березові.

Однак не всі граки ламають гілочки й носять їх до своєї майбутньої оселі. Деякі роблять це за рахунок інших.

Слуховий музичний диктант

Учитель вмикає звукозаписи пісень українською мовою, а учні плещуть у долоні, коли почують дієслово.

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 335 (с. 147 підручника).

Додатковий матеріал для вчителя

Грак — широко поширений у Євразії птах роду крук (російською «ворон»). Довжина тулуба 45-47 см. Пір’я чорне з фіолетовим блиском, чорні ноги, довгий дзьоб. У дорослих птахів основа дзьоба гола та світліша його кінцівки; у молодих птахів в основі дзьоба є пір’я, але після шести місяців життя воно випадає. Вага грака — 380-520 г, розмах крил — 81-99 см. Довжина крила — 28 см, хвоста — 13 см. Живуть граки до 20 років.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити