Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 96 Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й числами

Тема уроку. Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й числами

Мета: удосконалювати вміння учнів змінювати дієслова в майбутньому часі за особами й числами та визначати рід і число дієслів у реченні, тексті; розвивати вміння риторичного читання та мовленнєвий апарат шляхом читання скоромовок; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати пізнавальний інтерес до творів малих жанрів усної народної творчості.

Обладнання: ілюстрація із зображенням жабеняти; портрет Т. Шевченка; звукозапис пісень на слова Т. Шевченка.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написана з’єднань Ше, вч, че, ик, ко.

— Утворіть слово. (Шевченко). Напишіть рядок цього слова.

— Яких відомих українців з таким прізвищем ви знаєте?

— У якій галузі вони стали видатними?

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. На уроці ми будемо вдосконалювати вміння змінювати дієслова майбутнього часу за особами й числами.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 345 (с. 151-152 підручника).

— Прочитайте текст. Перекажіть.

Мовленнєвий аналіз тексту: • Поясніть написання слів з великої букви. • Назвіть дієслова в неозначеній формі. • Чи є в тексті числівники? Визначте, кількісний він чи порядковий. • Назвіть дієслова, які вказують на час доби. • У якій формі занотовано в тексті думки жабеняти? • Доберіть спільнокореневі слова до слова креслити. Якими частинами мови воно виражено? • Поясніть написання дієслова з часткою не.

✵ Виконання завдань вправи.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 346 (с. 152 підручника).

— Розгляньте таблицю змінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу за особами (в однині й множині). Які закінчення мають дієслова 1-ї, 2-ї та 3-ї особи в однині? Простежте особові закінчення дієслів у множині. Яка прослідковується особливість змінювання дієслів за особами в майбутньому часі? (Вони утворюються за допомогою префіксів: про-, при-, ви-).

— Чи є подібність у написанні дієслів у теперішньому та майбутньому часі?

✵ Читання правила (с. 152 підручника).

Фізкультхвилинка

2. Виконання вправи 347 (с. 153 підручника).

— Прослухайте поезію Д. Білоуса у вигляді акровірша. Відгадайте, про кого йтиметься в тексті цієї вправи.

Ти мусиш нам співця назвати,

Адже умів лиш він один

Рабів німих так захищати.

А хто так оспівав, як він

Садок вишневий коло хати? (Тарас)

✵ Бесіда про Т. Шевченка.

— Що ви можете розказати про поета Т. Шевченка?

Словникова робота

Петербург — колишня назва сучасного російського міста Санкт-Петербург.

— Прочитайте текст, перекажіть.

Мовний аналіз тексту: • Поясніть написання слів з великої букви. • Відшукайте слово-іменник, яке вживається в тексті з однаковим прикметником, але в різних відмінках. (Золоте перо). Визначте відмінки цього іменника. • Назвіть дієслова, зазначаючи їх особу та час. Назвіть, якщо є в тексті, дієслова в неозначеній формі. За якими особливостями ви можете їх визначити? • Доберіть слово-синонім до прикметника нелегкий. • Які зі слів з тексту називають та жанри літератури й усної народної творчості? (Пісні, вірші). • Зверніть увагу на написання слова довіку. • Назвіть слова, які є в словосполученнях зі словом давню. Визначте їх відмінок. • Назвіть займенники, які вжито в тексті, зазначаючи їх особу, рід і число. • Визначте речення, у якому лише одна граматична основа. • Визначте відмінок прикметника козацька, який ужитий у тексті.

✵ Поетапне виконання завдань вправи.

V. Підсумок уроку.

Вправа «Редактори»

— Виправте граматичні й синтаксичні помилки, пояснюючи правильність виконання завдання. Запишіть виправлений текст.

Тарас Григорович Шевченко народитися в Селі моринці на Київщина. Гірким бути дитинство малого тараса. Мама тараса рано померти, а потім і батько. Щирими друг тараса була його сестри — Катерина марійка та ярина. Але найбільш за все тарас любити діда Івана.

✵ Слухання звукозапису однієї з пісень на слова Т. Шевченка.

VI. Домашнє завдання.

1. Виконати вправу 348 (с. 153 підручника).

2. Прочитати поезії Т. Шевченка й намалювати ілюстрацію до однієї з них.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити