УКРАЇНСЬКА МОВА 5 КЛАС
Плани-конспекти - Для шкіл з російською мовою навчання

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ


УРОК № 10

Тема. Словосполучення


Мета: ознайомити учнів з поняттям про словосполучення; навчити їх виділяти словосполучення серед інших поєднань слів; виховувати в школярів увагу; прищеплювати любов до мови.

Обладнання: підручник.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ


II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ


ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя.

Синтаксис (грецьк. зв’язок, побудова, з’єднання) — розділ мовознавства, який вивчає словосполучення та речення.

Пунктуація (лат. пунктум — крапка) — розділ мовознавства, який вивчає правила вживання розділових знаків. (Учні роблять записи в зошитах.)

У синтаксисі української та російської мов дуже багато подібного. Однакові типи зв’язку слів і порядок слів у реченні, структура простих і складних речень, правила вживання розділових знаків.

2. Пояснення нового матеріалу.

(Використовується таблиця підручника, с. 31.)

3. Слово вчителя.

Словосполучення — це два (чи більше) слів, пов’язаних між собою граматично або за змістом, одне з яких головне, а інші — залежні.

Зв’язок у словосполученні підрядний. Словосполучення відрізняється від слова тим, що точніше, конкретніше називає предмети, дію, чи ознаку.

4. Робота біля дошки.

Завдання: зробити розбір словосполучень.

Калиновий кущ, зустрітися з друзями.

5. Робота за підручником.

Вправа 73 (ІІ ч.).

Завдання: виписати словосполучення, визначити головне слово, поставити запитання до залежного.

6. Робота біля дошки і в зошитах.

Завдання: утворити з поданих слів словосполучення, визначити головні й залежні слова.

(Батьківський) земля; не знати (втома); прочитати в (підручник); на (шкільна) парті; під (розкішна) вербою; не побачити (помилка); (цікавий) книга; турбуватись про (батьки).

7. Пояснення вчителя.

Не є словосполученнями:

а)    підмет і присудок: птахи полетіли;

б)    іменник (займенник) з прийменником: у книзі;

в)    однорідні члени речення: дерева й кущі.

8. Робота за підручником.

Вправа 75 (усно).

9. Творча робота.

Завдання: скласти з поданих слів прислів’я. Визначити в кожному реченні словосполучення.

Грому, від, не, і, воді, в, сховаєшся.

Найменша, і, зрадить, вогонь, іскорка, найбільший. Малих, море, з, крапель, робиться.

10. Слово вчителя.

В залежності від того, якою частиною мови є головне слово, словосполучення поділяються на п’ять типів: іменникові, дієслівні, прикметникові, прислівникові, займенникові.

11. Робота за підручником.

Вправа 77 (письмово).


IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання: скласти речення з поданими словосполученнями, якщо можливо, об’єднати їх за змістом.

Червона калина, білий цвіт, зелений луг.


V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 9, вправа 82.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити