УКРАЇНСЬКА МОВА 5 КЛАС
Плани-конспекти - Для шкіл з російською мовою навчання

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ


УРОК № 17

Тема. Речення з однорідними членами


Мета: домогтися засвоєння учнями теоретичного матеріалу про однорідні члени речення; розвивати вміння учнів застосовувати теоретичні знання на практиці; виховувати любов до природи.

Обладнання: підручник, картки.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашньої вправи.

2. Бесіда з учнями.

—    Що називається додатком?

—    Що називається означенням?

—    Що називається обставиною?

—    Які речення називаються поширеними?

—    Які речення називаються непоширеними?

3. Вибірковий диктант.

Завдання: із речень, що читає вчитель, виписати окремі члени речення.

1) Виписати означення.

2) Виписати підмет.

Діло майстра боїться.

3) Виписати присудок.

4) Виписати обставину.


II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ


III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ


IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота біля дошки.

Завдання: записати речення, виділити його граматичну основу.

Безмежний степ вщухав, корився, ніжнішав.

2. Бесіда з учнями.

—    До якого слова відносяться присудки в даному реченні?

—    На яке питання вони відповідають?

—    Чи залежать вони одне від одного?

Такі члени речення називаються однорідними.

2. Слово вчителя.

Однорідні члени речення — це такі члени речення, які відповідають на одне й те саме питання і відносяться до одного й того самого слова. Вимовляються вони з інтонацією переліку. Однорідними можуть бути як головні, так і другорядні члени речення. Між ними ставиться кома.

3. Робота в зошитах.

Завдання: записати схеми речень з однорідними членами.

1)    О, О, О...

2)    О, а (але, та) О...

3)    О, і О, і О...

4)    О, О і О...

5)    УС: О, О, О...

6)    О, О, О — УС...

4. Робота за підручником.

Вправа 142.

5. Творча робота.

Завдання: доповнити кожне речення однорідними членами, підкреслюючи їх відповідними лініями.

Вечір був чудовий, ... .

Дерева від вітру шумлять, ... .

Біля школи зацвіли айстри, ... .

Діти працювали охоче, ... .

У цирку виступали клоуни, ... .

Учні зі святом привітали учителів, ... .

Перед хатою росли червоні, ... маки.

6. Робота біля дошки.

Завдання: записати речення, поставити розділові знаки, визначити узагальнювальне слово (УС), підкреслити однорідні члени речення.

І весна, й осінь, і зима, й літо — всі пори року гарні по-своєму.

І на тім рушникові оживе все знайоме до болю: і дитинство, й розлука, й твоя материнська любов. (А. Малишко.)

7. Робота з картками.

Завдання: записати речення. На місці пропуску вставити узагальнювальне слово.

Золотом виблискують на осінніх вулицях ...: каштани, тополі, клени та ясени. Я вивчила напам’ять твори таких ...: Тараса Шевченка, Лесі Українки, Андрія Малишка. Жито, пшениця й овес — ... разом поспіло й посохло.

8. Робота за підручником.

Вправа 149.


V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Творча робота.

Завдання: придумати речення за поданими схемами.


VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 16, вправа 147.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити