УКРАЇНСЬКА МОВА 5 КЛАС
Плани-конспекти - Для шкіл з російською мовою навчання

ВСТУП


УРОК № 1

Тема. Значення мови в нашому житті. Місце і роль української мови в Українській державі


Мета: подати учням відомості про значення мови в житті суспільства; зацікавити їх українською мовою, показати місце і роль її в Українській державі; виховувати в учнів пізнавальний інтерес до української мови та поглиблювати знання про неї.

Обладнання: підручник.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ


II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ


IІІ. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя.

Відомий український письменник Панас Мирний писав: «Найбільше й найдорожче багатство кожного народу — це його мова. Ота жива схованка його духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, досвід, почування. Мова — така ж жива істота, як і народ, що її витворив. І коли він кине свою мову, то це вже буде смерть його душі. Смерть всього того, чим він відрізняється від інших народів».

Давайте поміркуємо: що б сталося з людьми, якби вони втратили мову? Що б сталося з нами і з суспільством взагалі? Чи є якісь засоби спілкування, крім мови?

2. Пояснення вчителя.

Виконуючи якусь роботу, люди спілкуються один з одним. І в цьому їм допомагає мова. З допомогою неї людина здобуває потрібні знання, довідується про сучасне й минуле, про подвиги народних героїв. У мові нація відображає всю свою історію, свій багатовіковий досвід, здобутки культури, духовну самобутність.

Мова — основа культури нації, і відбирати її в народу — значить відбирати в нього все минуле й сучасне, позбавляти його майбутнього.

3. Робота за підручником.

Завдання: прочитати в підручнику матеріал вправи 3 (І, ІІ).

4. Робота в зошиті.

Завдання: записати прислів’я, пояснити їх значення.

1)    Книга вчить, як на світі жить.

2)    Мудрий ніхто не вродився, а навчився.

3)    Азбука — до мудрості дорога.

4)    Удар забувається, а слово пам’ятається.

5)    Письменний бачить поночі більше, як неписьменний удень.

5. Робота за підручником.

Вправа 4 (І).

6. Слово вчителя.

Отже, основною функцією мови є комунікативна (спілкування). Проте значення мови не обмежується тільки спілкуванням. За допомогою неї формуються й виражаються думки (мислеоформлююча функція); через мову людина розкриває свій інтелект (виражальна); за допомогою мови люди виражають свої емоції (емоційна).

7. Робота за підручником.

Вправа 6.

8. Слово вчителя.

24 серпня 1991 року наша країна стала незалежною. У статті 10 Конституції України стверджується: «Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України».


IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Бесіда з учнями.

1)    Яку роль відіграє мова в суспільстві?

2)    Які мови ви вивчаєте у школі і якою є роль кожної з них у вашому житті?

3)    Які функції виконує мова?


V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 1, вправа 8.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити