УКРАЇНСЬКА МОВА 5 КЛАС
Плани-конспекти - Для шкіл з російською мовою навчання

ВСТУП


УРОК № 2

Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Загальне уявлення про мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності


Мета: пояснити учням різницю між мовою та мовленням, ознайомити з видами мовлення; навчати мистецтву спілкування; виховувати ввічливість, тактовність, повагу до співрозмовників.

Обладнання: підручник, Дитяча Біблія.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Перевірка домашньої вправи.


II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ


III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ


IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя.

Вавилонська вежа Колись давно всі люди розмовляли однією мовою. Вони жили на родючій землі, будували гарні домівки.

Та якось надумали люди збудувати високу, до небес, башту, щоб налякати сусідів та прославити себе.

За це і розгнівався на людей Бог. Зарозумілість та зухвальство можуть бути причинами багатьох неправедних справ. Тому Всевишній не хотів, щоб такі марнославні люди жили скупчено.

Бог не знищив будівничих. Він зробив так, щоб люди забули свою єдину мову. Кожен із будівничих почав промовляти слова, яких інші не розуміли. Таким чином, люди не могли більше спілкуватися і допомагати одне одному. Будівництво припинилось.

Будівничі розійшлися по всіх усюдах і поселилися в різних краях. На місці недобудованої вежі згодом виникло місто Вавилон. Ця назва означає «змішання».

(З Дитячої Біблії.)

2. Запитання до учнів.

1)    Яким чином Бог позбавив людей можливості спілкування за допомогою мови?

2)    Як ви думаєте, у чому відмінність між мовою і мовленням?

3)    Завдяки якій формі мовлення — усній чи писемній — ви дізналися про події у місті Вавилон?

3. Пояснення вчителя.

Мова — це система засобів (слів, словосполучень, речень, текстів), за допомогою яких люди спілкуються.

Мовлення — це спілкування за допомогою мови, мовних засобів. Це мова в дії, застосована людиною для її життєвих потреб.

Мовленнєва діяльність існує в чотирьох видах:

- говоріння — люди щось комусь говорять;

- слухання — когось слухають;

- читання — читають написане чи надруковане кимось;

- письмо — пишуть про щось комусь.

Мовлення може бути усним і писемним.

4. Робота за підручником.

1)    Вправа 11.

2)    Опрацювання матеріалу про вимоги до мовлення (вправа 12).

5. Слово вчителя.

Мовлення може бути діалогічним і монологічним.

Діалог — розмова двох осіб.

Монолог — мовлення однієї особи.

Щоб краще донести інформацію до співрозмовника, треба визначити:

- що ми хочемо сказати (тема й основна думка інформації);

- з якою метою ми звертаємося до співрозмовника;

- до кого ми звертаємося (адресатом можуть бути друзі, батьки, вчителі);

- де відбувається спілкування (у класі, вдома, на вулиці).

6. Робота за підручником.

Вправа 16 (усно).


V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя.

В умінні слухати виявляється повага людини до співрозмовника, її вихованість і культура. Людина, яка вміє слухати, краще розуміє іншого й швидше досягає мети спілкування. Якщо необхідно щось уточнити чи перепитати по ходу розмови, слід робити це тактовно та ввічливо.

2. Робота за підручником.

Вправа 18 (усно).


VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 2, вправа 20.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити