УКРАЇНСЬКА МОВА 5 КЛАС
Плани-конспекти - Для шкіл з російською мовою навчання

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ


УРОК № 39

Тема. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі


Мета: закріпити знання учнів про приголосні звуки, їх вимову та написання, виробляти вміння і навички правильно вимовляти приголосні звуки, записувати їх у транскрипції; розвивати пам’ять, увагу; виховувати старанність.

Обладнання: підручник, орфоепічні словники.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашньої вправи.

2. Творча робота.

Завдання: записати шість слів, у яких відбувається уподібнення приголосних. Обґрунтувати написання. З двома словами скласти речення.


II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ


III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ


IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником.

1)    Вправи 287, 288.

2)    Опрацювання теоретичного матеріалу, с. 130—131.

2. Орфоепічна хвилинка.

Робота над правильною вимовою шиплячих звуків.

Виконання вправ 289 (усно), 291 (усно), с. 130.

3. Зорово-слуховий диктант-взаємоперевірка.

Завдання: підкреслити слова, в яких у вимові відбувається уподібнення приголосних.

Червоно калино,

Чого в лузі гнешся?

Чи світла не любиш,

До сонця не пнешся?

(І. Франко.)

4. Творча робота.

Завдання: записати слова у фонетичній транскрипції (за варіантами).

I варіант

зцілити [с’ц’ілити]

дьогтю [д’охт’у]

прирісши [приер’іш:и]

крутиться [крутиец’:а]

розклад [росклад]

безпечно [беиспечно]

кігті [к’іхт’і]

II варіант

зсунути [с:унути]

боротьба [бород’ба]

умиваєшся [умиевайеис’:а]

безшумно [беиш:умно]

розповісти [роспов’істи]

зжалитись [ж:алиетис’]

вогко [вохко].

5. Робота за підручником.

Вправи 292, 293.

6. Орфоепічна хвилинка.

Робота над правильною вимовою звуків [г], [ґ].

Вправи 294, 296 (усно).

7. Словниковий диктант.

Зчепити, стараєшся, голубка, безшумний, легкість, швидко, вокзал, сторож, діжка, казка, низький, прибігти, везти, молотьба, нагідки, косьба.


V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Узагальнююча бесіда.

—    У яких позиціях відбувається уподібнення приголосних в українській мові?

—    У яких не відбувається?

—    Наведіть приклади.


VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 33, вправа 297.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити