УКРАЇНСЬКА МОВА 5 КЛАС
Плани-конспекти - Для шкіл з російською мовою навчання

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ


УРОК № 45

Тема. Написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом

 

Мета: поглибити знання учнів про написання ненаголошених голосних, що не перевіряються наголосом; формувати навички правильної вимови ненаголошених голосних, уміння користуватися орфографічним словником; розвивати логічне мислення, пам’ять.

Обладнання: підручник, орфографічний словник, картки.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашньої вправи.

2. Словниковий диктант.

1)    Земля, зелений, весняний, степи, великий, весло, сестра, щебетати, реготати, перо, темненько, верба, клекотіти, шептатися, синіє.

2)    Голубка, скрипіти, тихенький, оселитися, теплиця, хвилястий, оживати, широкий, вишневий, червоний, черешня, бережок, зерно, близький, кленовий.

3. Робота за картками.

(Див. стор. 107)

4. Творча робота.

Завдання: записати по пам’яті з вірша Т. Шевченка «Сон» слова з ненаголошеними е, и (або записати на дошці перші дев’ять рядків). Підкреслити слово, в якому ненаголошена голосна не перевіряється наголосом.

 

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

 

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

 

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу, § 38 с. 143.

Картка № 1

Змінити слова або дібрати споріднені так, щоб наголошені голосні стали ненаголошеними. Записати ці слова парами. Поставити наголос.

Веселий, кислий, тиша, шепіт, степ, клекіт, стежечка, серце, дерево, хвиля, один, гречка.

Картка № 2

1) Переписати текст, вставляючи в словах пропущені букви е або и. Підібрати перевірочні слова.

Л..генька мряка простяглася над водою Дніпра-Славутиці. На В..ликій Хортиці з..л..нів ліс, а в ньому щ..б..тала птиця, аж заходилася. Під н..б..сами в..соко співав свою одноманітну піс..ньку жайворонок. В траві перекл..кались перепилиці.

(За А. Чайковським.)

2) Зробити фонетичну транскрипцію виділених слів.

Картка № 3

1) Списати прислів’я і приказки, вставляючи пропущені е, и.

Ластівка в..сну починає, а осінь пок..дає.

Л..стопад з..млі ворота відч..няє.

Сніг у грудні гл..бокий — урожай в..сокий.

Якщо осінь багата на гр..би — з..ма буде тепла.

Вос..ни гр..бина, а взимку св..нина.

Сонце бл..щить, а мороз тріщить.

В..сна л..дачого не любить.

2) Зробити фонетичну транскрипцію першого речення.

 

2. Розподільний диктант.

Завдання: записати слова у два стовпчики: у перший ті, в яких ненаголошені голосні перевіряються наголосом, у другий — в яких не перевіряються.

Крилатий, герой, небесний, цитата, пиріг, пшеничний, чемпіон, тривога, легенда, секрет, зелений, блиснути, вечірній, шелестіти.

3. Словникова робота.

Завдання: списати, вставляючи пропущені букви. Перевірити написання цих слів за орфографічним словником. Правопис запам’ятати. Для сильних учнів: скласти речення з поданими словами.

Кр..н..ця, к..ш..ня, к..рівник, ч..рн..тка, кал..ндар, ц..тата, б..тон, ц..буля.

4. Робота за підручником.

Вправи 325, 326, 328.

5. Робота в зошитах.

Завдання: записати у зошитах, запам’ятати правопис слів (ненаголошених [а], [о]). З двома-трьома словами (на вибір учнів) скласти речення

Багатий, багатир (багатій), богатир (силач, велетень), борсук, гаразд, гарячий, гарячка, калач, козак, комиш, коровай, кропива, крохмаль, лопата, отаман, солдат, хазяїн.

6. Попереджувальний диктант.

Вечоріло. Над річкою звисав білястий туман, піднімався над берегами і плив на поля. Підпадьомкав одинокий перепел. Скрипіли навантажені вози. Між оселями замигтіли вогники. На вулиці пахло колоссям. З дворів тягло свіжоспеченим хлібом. Скрипіли журавлі. Річка обгинала село. По той бік темніли стомлені дуби. В темряві ледь вирізьблювалися обриси хат. На схилі гори зводилися високі тополі. Над водою чорніли верби.

(О. Десняк.)

7. Диктант-переклад.

Завдання:  перекласти слова українською мовою.

Підкреслити ненаголошені голосні.

Лимон, бензин, коридор, апельсин, бабочка, терраса, медведь, камин, лодка, кипяток, лиман, тревога.

 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Мовні шаради «Назви слово».

1) Голосний, якому відповідає в російській мові [э].

Перший склад двоскладового іменника жіночого роду, назви розділового знака.

Друга частина складних слів, назв наук типу біологія, зоологія, філологія. Ціле слово — іменник жіночого роду, що означає біологічну науку про зв’язок організмів із середовищем. (Екологія.)

2) Перший склад іменника інженер.

Назва букви т.

Буква, після якої перед я, ю, є, ї на кінці складу ставиться апостроф.

Назва букви с.

Ціле слово — іменник чоловічого роду, синонім іменника зацікавленість (Інтерес.)

 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 38, вправа 327 або 330.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити