УКРАЇНСЬКА МОВА 5 КЛАС
Плани-конспекти - Для шкіл з російською мовою навчання

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ


УРОК № 50

Тема. Чергування у-в, і-й, з-зі-із


Мета: дати учням поняття про чергування у-в, і-й, з-зі-із, навчити їх правильно вживати ці чергування в усному та писемному мовленні, обґрунтовувати свій вибір; формувати орфоепічні навички, розвивати фонематичний слух, увагу; виховувати почуття прекрасного.

Обладнання: підручник, тексти диктантів.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ


II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ


III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота біля дошки.

Завдання: записати речення. Знайти й підкреслити прийменники у, в та сполучники і, й.

У криницю воду лить — тільки людей смішить.

Потопаючий і за соломинку хапається.

В очі лисицею, за очі вовчицею.

Добрі люди вмирають, а діла їх живуть.

(Народна творчість.)

2. Робота за підручником.

Вправи 339, 340.

3. Проблемне запитання.

(Використовується метод «Мікрофон».)

—    Чому в одних випадках ми пишемо у, а в інших в, і-й, з-зі-із?

4. Висновок вчителя.

Ці чергування відбуваються, щоб запобігти немилозвучному збігові приголосних або голосних звуків.

5. Робота за підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу, с. 148.

6. Слово вчителя:

[у] — [в] не чергуються:

—    у словах іншомовного походження (наприклад, університет);

—    у власних назвах (наприклад, Владивосток, Угорщина);

—    у словах, які вживаються тільки з [у] або [в] (наприклад, влада, враження, установа, вдача, угода).

[і] — [й] не чергуються:

—    при зіставленні чи протиставленні слів (наприклад, чорний і білий, війна і мир, земля і небо);

—    після інтонаційної паузи (наприклад, Щось такеє бачить око, І серце жде чогось. (Т. Шевченко.));

—    перед словом, яке починається з [й], може бути тільки і (наприклад, і його);

—    перед словом, що починається на є, ї, ю, я (наприклад, хто і як).

7. Робота за підручником.

Вправа 344.

8. Творча робота.

Завдання: списати прислів’я, вибираючи з дужок

потрібні прийменники у або в, сполучники і або й.

Обґрунтувати свій вибір.

За науку — цілуй батька (і, й) матір (у, в) руку.

Не підливай масла (у, в) вогонь.

(У, в) умілого (і, й) долото рибу ловить.

Яка пшениця, така (і, й) паляниця.

(У, в) понеділок роботи не починай (і, й) (у, в) дорогу не вирушай.

9. Попереджувальний диктант.

Пояснити випадки чергування у-в та і-й

Над широким Дніпром

у промінні блакить

і висока, і тиха могила.

В тій могилі співець

незабутній лежить,

що народу віддав свої сили,

що народу віддав

своє серце й пісні,

свої мрії про зорі досвітні.

А навколо лани

вдалині, вдалині

розлетілись, як птиці блакитні.

(В. Сосюра.)

10. Розподільний диктант.

Завдання: записати слова у два стовпчики: І — ті, в яких чергуються початкові у-в, ІІ — ті, в яких не буває чергування:

Університет, взимку, вправа, учитель, Угорщина, Владивосток, уряд, враження, уранці, упіймати, вродливий, урочисто, вступ, умовити.


IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота за підручником.

Вправи 342, 346.


V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 40, вправи 347 (І), 348.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити