УКРАЇНСЬКА МОВА 5 КЛАС
Плани-конспекти - Для шкіл з російською мовою навчання

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ


УРОК № 70

Тема. Синоніми


Мета: дати поняття про синоніми; формувати вміння правильно вживати синоніми в мовленні; вдосконалювати навички роботи зі словниками, самостійної роботи.

Обладнання: підручник, словники синонімів, текст диктанту.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Гра «Хто більше?».

Завдання: навести якомога більше зразків омонімів. З двома скласти речення. Час гри — дві-три хвилини. (Можна провести командну гру або гру в парах.)

3. Проблемне запитання.

— У реченні З-за хмари сонце виглядає слово виглядає є багатозначним. У прямому чи переносному значенні воно вжите, чи є одним із омонімів? Свою думку обґрунтуйте.


II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ


III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ


IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Колективна робота.

Завдання: прочитати вірш. Знайти слова, близькі за значенням, виписати їх.

Віхола

За вікном, за вікном

Сипле, сипле сніг кругом.

Вкрив і поле, і луги.

Сипле, сипле навкруги.

Запросив метелицю,

Веселу хурделицю.

Віхолу узяв в танок —

Забілів увесь лісок.

Хуртовина із вітрами Засипає снігом ями.

А замети, як загати,

Неможливо вийти з хати.

Без перерви пада сніг,

І не видно вже доріг.

Сипле, сипле сніг кругом.

А я з братом за вікном.

(М. Чопик)

—    Як називаються виписані вами слова?

—    У прямому чи переносному значенні вжите слово вкрив (сніг)? Свою думку обґрунтуйте.

2. Робота за підручником.

1)    Вправа 452.

2)    Опрацювання теоретичного матеріалу, с. 198.

3)    Вправа 453 (письмово).

3. Творча робота.

Завдання: до іншомовних слів дібрати українські синоніми. З двома словами скласти речення.

Біографія, аналогічний, аплодисменти, архаїчний, алфавіт, акцент, арбітр, авіатор.

Слова для довідок: застарілий, льотчик, подібний, суддя, оплески, абетка, наголос, життєпис.

4. Робота за підручником.

Вправа 454 (усно).

5. Робота біля дошки.

Завдання: з поданих у дужках синонімів вибрати потрібне слово. Записати речення.

У підводному світі панує (тиша, безмовність, мовчання).

У квартирі панувала (тиша, безмовність, мовчання).

(Спить, дрімає, куняє) земля під глибоким снігом.

Дівчина хитро (сміється, регоче, посміхається).

Учні (говорили, вели розмову, розповідали) про свої канікули.

Друзі (говорили, базікали, мололи, верзли) про дрібниці.

На батьківських зборах багато (говорили, розповідали, мололи, базікали) про дисципліну.

Верби (сумують, журяться) над водою.

6. Вибірковий диктант.

Завдання: виписати синоніми. Там, де можливо, продовжити синонімічний ряд (у разі потреби звернутися до словника синонімів). З-поміж поданих речень знайти загадку. Відгадати її.

Після кількаденного свисту вітру прибляк степ, притьмарився, прижухнув. (О. Гончар.)

Якраз тоді маки цвіли, розквітали,

На схилах жаріли, у долах палали. (М. Нечай.)

Спіють яблука, і зріє виноград, стигнуть сливи золотисті. (М. Терещенко.)

Горить, палає і втоми не знає. (Народна творчість.)

Часом сопілка у горах заплаче, заквилить. (Б. Лепкий.)

Іду від калини до вільх, прямую до клена відтіль. (Є. Гуцало.)

7. Гра «Редактор».

На основі вправи 460.


V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником.

Вправа 456.

2. Гра «Назви слово».

1)    Перший голосний і другий приголосний в іменнику сало.

Четверта нота музичної гами.

Останні три букви іменника звіт. (Алфавіт.)

2)    Іменник чоловічого роду, що позначає невелике річкове членистоноге з клешнями, без першої букви. Зворотний порядок букв в іменникові чоловічого

роду, що позначає порожнину між верхньою і нижньою щелепами. (Актор.)

Завдання: до відгаданих слів дібрати синоніми. З двома з них скласти речення.


VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 55, вправа 461.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити