УКРАЇНСЬКА МОВА 5 КЛАС
Плани-конспекти - Для шкіл з російською мовою навчання

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ


УРОК № 84

Тема. Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-


Мета: поглибити знання учнів про вимову та написання префіксів пре-, при-, прі-; формувати вміння та навички творення нових слів за допомогою префіксів пре-, при-, прі-, правильного написання цих префіксів; виховувати мовленнєву культуру учнів.

Обладнання: підручник, картки.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашньої вправи.

2. Робота біля дошки.

Завдання: додати до поданих слів префікси з- чи с-.

Шити, лити, темніти, бігти, клеїти, пекти, йти, мити, колоти, нести.

3. Робота з картками.

Завдання: записати речення, вставляючи замість крапок пропущені букви.

Вітер ро..гулювався, ..бирався дощ. (О. Гончар.)

Перед очима ро..гортався хвилястий степовий ландшафт. (О. Гончар.)

На бе..людному березі моря одинока хатина стоїть. (Леся Українка.)

Придорожні берези ..трушували холодну росу. (М. Стельмах.)

На небі ..чинилася гуркотнява. (С. Васильченко.)

4. Переклад українською мовою.

Завдання: перекласти слова українською мовою.

Рассказать, бесшумный, бесстрашный, расхвалить, рассыпать, бессилие, рассудительный, бескрылый.

 

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ


III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ


IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником.

Вправа 554.

Запитання: як ви ставитесь до Шуриного способу приховати свою безграмотність?

2. Робота з таблицею.


Написання префіксів

 

Пре-

При-

Прі-

означає вищу міру ознаки (можна замінити словом дуже)

означає:

в словах прізвище, прізвисько, прірва.

прегарний — дуже гарний

а) наближення: прибігти;б) приєднання: пришити;в) неповноту дії чи ознаки: прилягти;

г) результат дії: приручити3. Робота за підручником.

Вправа 557 (письмово).

4. Робота біля дошки.

Завдання: додати до кожного з поданих слів префікс пре- або при-. Пояснити свій вибір.

Багатий, везти, веселий, малий, вітати, в’язати, сісти, крутити, світлий, солити, писаний, довго.

5. Творча робота.

Завдання I: подані словосполучення замінити одним словом з префіксом пре-, при-. Обґрунтувати написання префікса пре- чи при-.

Дуже добра, дуже зла, дуже гострий, дуже тугий, дуже великий, посадка літака, невеликий мороз, поява птахів навесні, хата біля моря.

Завдання II: дібрати до поданих слів антоніми, утворити з ними словосполучення.

Зразок: Відліт — приліт, приліт птахів.

Відв’язати, від'їхати, прегарний, відчепити, пресумний, віднести, прехороший, відхід.

6. Розподільний диктант.

Завдання: записати слова в дві колонки: в першу — з префіксом пре-, в другу — з префіксом при-.

Придбати, приазовський, предорогий, приблудитися, привабити, преспокійний, пригнічувати, превисокий, пригортати, преславний, пригубити, присудити, преглибокий, придорожній, присісти, прегаряче.

7. Робота за підручником.

Вправи 559, 561 (письмово), 562 (усно).

8. Робота біля дошки і в зошитах.

Завдання: переписати, вставляючи замість крапок і, е чи и. Пояснити орфограми на місці пропусків.

Сонце підбилося вище і пр..грівало. (Гр. Тютюнник.)

Здалека долітав пр..глушений гомін. (гр. Тютюнник.)

З веселим пр..зирством ставиться юнак до життєвих незгод. (О. Гончар.)

Дунай темніє внизу, як пр..рва. (О. Гончар.)

Розцвітай же, слово, і в родині, і у школі, й на заводі, і у полі, пр..чудесно, пр..чудово — розцвітай же, слово! (П. Тичина.)

Прибулі на Січ одразу змінювали свої справжні пр..звища на пр..звиська. (Д. Яворницький.)


V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда.

—    Коли в словах пишеться префікс пре-?

—    Коли пишеться префікс при-?

—    Коли пишеться префікс прі-?


VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 64, вправа 564.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити