УКРАЇНСЬКА МОВА 5 КЛАС
Плани-конспекти - Для шкіл з російською мовою навчання

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ


УРОК № 86

Тема. Творення слів. Основні способи словотвору


Мета: ознайомити учнів з основними способами словотвору; розвивати їх уміння і навички добирати слова за будовою, застосовувати основні способи словотвору; виховувати в учнів повагу до праці.

Обладнання: підручник, картки.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ


II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ


III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником.

Вправа 572.

Завдання: прочитати текст. Розташувати пункти плану в потрібному порядку. Чому люди різних професій не можуть обійтися один без одного? Виписати із тексту виділені слова, розібрати їх за будовою. Від яких слів і за допомогою яких значущих частин вони утворені?

2. Робота з таблицею «Способи словотвору».

Підручник, с. 237.

3. Робота за підручником.

Вправа 575 (письмово).

4. Творча робота.

Завдання I: утворити нові слова за допомогою суфіксального способу.

Школа, учити, вода, берег, слово, сонце, море, сад, сніг, книга, хліб, тихо, рік, праця.

Завдання II: утворити від поданих слів спільнокореневі префіксальним способом.

Ліс, дід, хід, зуб, йти, клеїти, нести, їхати, бігти, бити.

Завдання III: записати прикметники, утворені префіксально-суфіксальним способом від поданих слів. Позначити словотворчі префікси і суфікси.

Без дна, при Дніпрі, під снігом, за морем, над міру, без голосу, без грошей, без дітей, під березою, під вікном, над бровою.

5. Робота біля дошки.

Завдання: до поданих слів дібрати слова з протилежним значенням. Виділити основу і префікси. Пояснити правопис префіксів.

Прихід, приїзд, захід, відбігти, відійти, заходити, розгорнути, розкувати, заклеювати, принести, закрити, склеювати, приїхати, підгорнути, відкрити.

6. Робота з картками.

Завдання: визначити, яка з поданих у дужках основ є твірною для кожного слова.

Лісник (ліс, лісний), підвіконник (під вікном, вікно), підводний (під водою, водний), підсніжник (сніг, під снігом), безмежний (без межі, межа), подорожник (по дорозі, дорога).


IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота за підручником.

Вправа 577.


V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 66, записати чотири слова, утворені суфіксальним способом; чотири слова — префіксальним способом; чотири — префіксально-суфіксальним способом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити